Pietenopstand

Pietenopstand

Van alle oplossingen voor het zogenaamde Zwarte Piet probleem – dat ironisch genoeg alleen maar een probleem is omdat men ons dat wil laten geloven – is de roetveeg- of schoorsteenpiet wel de allerslechtste oplossing.

Natuurlijk, het verhaaltje van de schoorsteen is leuk bedacht in een krampachtige poging om iedere associatie met ras te vermijden (want och en jee) maar los van het feit dat 90% van de kinderen tegenwoordig geen schoorsteen in huis heeft (gaat je verhaal al) zitten we nu eenmaal met het simpele punt van de herkenbaarheid van de Zwarte Piet vertolkers.

Kinderen hebben zó in de gaten dat hun buurman, oom of de jongen van om de hoek voor roetveegpiet speelt en niet een magische figuur uit het verre Spanje. Weg mythe, weg sprookje, weg spanning. De hele grap van het Sinterklaasfeest valt in duigen, vooral voor wat betreft de kleine “gelovigen”.

Het zegt iets over ons land dat een elite werkzaam bij politieke partijen, media en multinationals niets beters kan bedenken dan dit armzalige voorstel en het ook nog eens dwingend van bovenaf wil opleggen, alsof we in een Sovjet-republiek leven.

Ik gooi het maar op een doorgeschoten consultantscultuur. Lui achterover leunend in de vergaderkamer zogenaamde oplossingen bedenken die bij daadwerkelijke uitvoering al na twee minuten de toets van de realiteit niet kunnen doorstaan.

roetveegpiet-rtl
Schoorsteenpiet van RTL

De roetveeg- of schoorsteenpiet is het symbool van een arrogant geworden elite, de zogenaamde elite van hoogopgeleiden of wat daarvoor door moet gaan, de 10% van de bevolking die de baas wil spelen over de overige 90% (blijkens een poll van WNL steunt 90% van de bevolking Zwarte Piet).

Er komt een moment dat de wal het schip keert. Dat moment is nu aangebroken. Er zal een Pietenopstand komen.

Fluwelen revolutie
Gelukkig zal de Pietenopstand een fluwelen revolutie zijn. Er zal geen druppel bloed vloeien. Het procédé zal uiterst simpel zijn: het volk zal gaan waar Zwarte Piet is en waar Zwarte Piet niet is, zal het volk ook niet gaan.

Oftewel, de winkels waar Zwarte Piet verbannen is, de omroepen waar hij vervangen is door de fantasieloze roetveegpiet zoals bij RTL en de intochten waar hij niet mag verschijnen zullen we simpelweg een tijdje vermijden.

Wat betreft de Amsterdamse intocht doet mij dat natuurlijk pijn in het hart, maar het kan even niet anders. Nadat de Amsterdamse Sinterklaas al het kruis op zijn mijter moest opgeven krijgen we nu herkenbare Pieten met wat streepjes op het gelaat: daar doen we het niet voor. Opa en Maupie zullen zich in hun graf omdraaien.

Laten burgemeester Eberhard van der Laan en Sint Jeroen Krabbé daarom dit jaar de Amsterdamse intocht als politiek-correct feestje maar een keertje met zijn tweeën vieren.

Zwarte Piet is niet wat hij lijkt
De elite vergist zich schromelijk wanneer ze denken dat ze deze traditie even opzij kunnen schuiven, want in tegenstelling tot wat Quinsy en Sylvana denken (niet gehinderd door veel kennis van de Nederlandse cultuur) gaat Zwarte Piet heel wat verder terug dan 1850, toen onderwijzer Jan Schenkman zijn Moorse page bedacht in een poging het eeuwenoude kinderfeest meer aanzien te verschaffen.

Zwarte Piet was al eeuwen in de Nederlanden; onderwijzer Jan Schenkman heeft hem in 1850 alleen maar anders aangekleed. De kleur van Piet was altijd al zwart, pikzwart zelfs door zijn roetvermomming en dat heeft niets met de Afrikaanse medemens te maken, want die kende men toen nog niet.

Zwarte Piet is de rebelse tegenkracht in onze maatschappij, de  vernieuwer van de seizoenen, de schelm, het oeroude culturele archetype van de trickster, de verborgen godsdienst van de lage landen.

Kun je je een geschiktere held indenken van een nieuwe Nederlandse Opstand?

Met z’n allen naar de intochten met échte Pieten
Het procédé is dus simpel. Het Sint en Pietengilde heeft op hun website een kaart waarop de intochten staan met traditionele pieten. Op deze kaart kun je die plaatsen makkelijk opzoeken en daar zullen we ons massaal begeven, jong én oud, miljoenen Nederlanders die aan hun cultuur hechten en dat niet laten afpakken door een paar opgeblazen PvdA-pieten.
boot.jpg

We zullen de Sint met zijn echte Pieten welkom heten met luid gezang, want we laten ons niet intimideren. Zelfs die paar Nederlanders met een hekel aan Zwarte Piet zullen zich aansluiten, want wie wil er nu geregeerd worden door een PvdA-Sovjet-raad die van hogerhand eventjes bepaalt hoe jij je cultuur moet beleven, terwijl het gaat om een traditioneel volksfeest?

Burgemeester Van der Laan zal er beteuterd bij staan als er nauwelijks toeschouwers opdagen voor zijn prestigieuze Sinterklaasintocht. Supermarkten zonder Zwarte Piet zullen angstig leeg zijn. De kijkcijfers van RTL en NTR (ervan uitgaande dat het Sinterklaasjournaal RTL achterna gaat) zullen in elkaar klappen.

De PvdA zal zakken tot onder de vijf zetels in de peilingen, waarna opperbobo Hans Spekman vanuit het partijbureau alle PvdA-burgemeesters en ook de NPO- en RTL-bonzen persoonlijk op zal bellen met zijn oekaze:
“Volgend jaar gewoon weer Zwarte Piet”

 

(foto bovenaan: Ada Nieuwendijk)

 

 

 

Antizionisme, antisemitisme en wat dies meer zij: het zijn weer barre tijden

Antizionisme, antisemitisme en wat dies meer zij: het zijn weer barre tijden

Een jaar of twee geleden zag ik tijdens de Palestina demonstraties via een Facebook contact toevallig een speech  van haatrapper Appa die te keer ging over Israel en “zionistische honden”, aangevuurd door een menigte van duizenden die extatisch Allahoe Akbar krijsten. Dat was niet in Raqqa, maar in Den Haag. Ik geloof dat mij toen de schellen van de ogen vielen.

Er was iets aan de hand in Nederland, in West-Europa en de rest van de wereld en het was bepaald onguur. Kort vóór die haatspeech van Appa, in mei 2014, hadden we de brute aanslag meegemaakt in het Joods Museum te Brussel en er waren diverse antisemitische aanslagen in Frankrijk, waaronder de terreuraanslag op een school met Joodse kinderen in Toulouse.

Over het optreden van rapper Appa in Den Haag en Rotterdam schreef ik destijds een blog  voor de Dagelijkse Standaard, onder de titel: Hoe antisemitisch zijn de Palestina demonstranten

Van kwaad tot erger
Sindsdien is het er bepaald niet beter op geworden. We hebben natuurlijk de verschrikkelijke aanslagen in Frankrijk gehad in 2015 en 2016, met heel wat antisemitische tinten zoals de aanslag op de Joodse supermarkt parallel aan de Charlie Hebdo-aanslag en ook de moordpartij later in de Bataclan zou een antisemitisch tintje hebben (de eigenaar zou Joods zijn) en zo kan ik nog een tijdje doorgaan.

joodse-scholen
Bewaking bij Joodse scholen

In Nederland worden Joodse scholen en andere instellingen inmiddels zwaarder bewaakt dan ooit tevoren.  Het zal niet voor niets zijn: het aantal gewelddadige antisemitische incidenten neemt hand over hand toe, zoals bijvoorbeeld de laffe aanval vorig jaar op het bejaarde echtpaar Sam en Diana Blog in Amsterdam, notabene twee Holocaust overlevenden.

Intussen leven we nog steeds in een tijdperk van politiek-correcte verblinding: onze elite (politici, media, bedrijfsleven) kijkt massaal weg ten opzichte van de bron van veel van deze gebeurtenissen, de islam of islamitische cultuur en meer specifiek het islamitisch antisemitisme, dat deels vermomd gaat als “antizionisme”.

Terwijl onze politieke, economische  en culturele elite zich in alle bochten wringt om het piepkleine Israel verantwoordelijk te stellen voor zo’n beetje alles wat fout gaat in de wereld, wordt er structureel gezwegen over het islamitisch antisemitisme en de groeiende invloed daarvan in West-Europa. Uri van As schreef er gisteren nog een indringend blog over:  Jonathan Sacks en het nieuwe antisemitisme.

Bespiegelingen over het verleden
Terwijl de bovengenoemde zaken iedere weldenkende Nederlander zorgen baren, leidt het bij mij (en ik denk bij vele anderen) tot een extra reflectie op het verleden.

Ik behoor tot de generatie die is opgevoed met de gruwel van de Holocaust, maar de systematische moord op ca. 102.000 Joodse landgenoten is een dusdanig weerzinwekkend gebeuren dat het voor het menselijk brein nauwelijks te bevatten is. Het ultieme kwaad wordt daardoor een abstractie; een aantal dat je niet kunt bevatten: ruim zes miljoen doden door de Holocaust waaronder ca. 102.000 Joodse Nederlanders.

Het lezen van individuele documenten zoals het dagboek van Anne Frank en het kennis nemen van de individuele lotgevallen van de slachtoffers, stelt ons in staat ons beter met de slachtoffers identificeren en tot een begin van een besef te komen van wat er gebeurd is.

Zo kan ik me nog goed herinneren hoe het lezen begin jaren tachtig van de prachtige dagboeken van de filosofisch ingestelde, misschien wat esoterische Etty Hillesum, verzameld in het boek Het verstoorde leven mij diep raakte.

cover-etty-hillesumIn haar dagboek las ik hoe Etty ergens in Amsterdam-Zuid ’s avonds bij een stoplicht van haar fiets sprong, om snel een haar ingevallen gedachte te noteren. Dat ontroerde me en ik zou het bij wijze van spreken zelf geweest kunnen zijn die daar fietste. In 1943 stierf Etty Hillesum in Auschwitz.

Omdat ik me de afgelopen jaren met behulp van de archiefsite Delpher meer verdiept heb in het leven van mijn grootvader, de Amsterdamse dierenarts / Sinterklaas / schrijver / bestuurslid Oranje Comité etc. Dr. Jan Gajentaan, en dan vooral de periode van het interbellum, kwam zijn vrij grote netwerk van Joodse vrienden en kennissen van voor de oorlog opnieuw tot leven in mijn gedachten.

Zo had je de huisarts tevens politicus (hij had een eenmanspartij in de Amsterdamse gemeenteraad) Dr. Maurits “Maupie” de Hartogh, de man die in 1932 het ICA  (Initiatief Comité Amsterdam) oprichtte en in 1934 het initiatief nam tot de grote Amsterdamse Sinterklaasintocht. Net als cartoonist Jo Spier, de man die het hondje tekende voor het boek van mijn opa, wist hij ternauwernood het concentratiekamp Theresienstadt te overleven.

aaaVolgende patientVeel andere Joodse relaties van mijn grootouders waren minder gelukkig. Andries Blitz, de uitgever van het boek van mijn grootvader (zie afbeelding links) dat nog in november 1940 werd uitgegeven dus tijdens de Bezetting, werd al in 1942 vermoord in Auschwitz.

Cultuurliefhebber Jo Josephus Jitta (oprichter van de Vrienden van het Concertgebouw en net als mijn grootvader ICA-bestuurslid) en zijn vrouw Rosi stierven in 1943 in Sobibor. Misschien de beste vriend voor de oorlog van mijn opa, zijn leeftijdsgenoot Max Goldenberg, stierf op 18 maart 1945 in Bergen-Belsen. Zijn vrouw Hanna kwam daar om op 7 april 1945; precies één week voordat dit concentratiekamp bevrijd werd.

Door kennis te nemen van de bittere lotgevallen van de Joodse vrienden van mijn grootouders is het besef van de gruwelijkheid van de Holocaust dieper ingedaald bij mij.

Parallellen toen en nu
Over de Jodenvervolging tijdens WO2 in Nederland en het enorm hoge percentage gedeporteerden die niet overleefden (ca. 75% van de totale Joodse bevolking in Nederland kwam om) ten opzichte van andere landen, is veel gezegd en geschreven.

Zo hadden we Nanda van der Zee die in haar boek Om erger te voorkomen kritiek had op de rol van koningin Wilhelmina en de regering die de wijk namen naar Londen. Ook is er het onderzoek geweest van de historici Griffioen en Zeller, die de situatie in Nederland wetenschappelijk vergeleken hebben met Frankrijk en België, waar een veel lager percentage slachtoffers viel.

Dit onderwerp is nog altijd dusdanig zwaar en beladen en ook complex dat ik me op basis van mijn beperkte kennis liever niet actief in het debat meng. Bovendien bedrijven we dan per definitie what… if geschiedenis, met redeneringen zoals:
zou het niet beter afgelopen zijn als… (als koningin Wilhelmina niet uitgeweken was naar Engeland; als de Joodse bevolking eerder begonnen was met onderduiken, als de spoorwegen en de politie niet hadden meegewerkt, etc).

Het zijn stuk voor stuk hypothetische vragen waarop je alleen maar hypothetische antwoorden kunt verzinnen. Toch zijn het relevante vragen, waarschijnlijk waren er bij een betere strategie en tactiek in het begin van de oorlog en een minder coöperatieve houding van delen van het Nederlandse overheidsapparaat bij de deportaties minder slachtoffers gevallen onder de Joodse bevolking.

Appeasement
Een minstens even relevante vraag die we ons moeten stellen als het gaat om de geest van appeasement  van de elite die ook nu weer rondwaart heeft betrekking op een eerdere periode, de tijd van begin jaren dertig tot het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog in september 1939 toen Hitler Polen binnenviel.

Begin jaren dertig toen Hitler aan de macht kwam in Duitsland, stond het nazisme nog relatief zwak in de schoenen, had het geen groot militair apparaat en het Duitse leger had nog geen moderne oorlogservaring. De Europese elite nam geen effectieve stappen om het gevaar te neutraliseren; uit angst voor oorlog en geweld keek men liever weg. De geest van appeasement waarde door Europa en ook door de Verenigde Staten.

Natuurlijk moeten we oppassen met het klakkeloos vergelijken van de situatie toen en nu en de  onvermijdelijke Godwins die daaruit voortkomen. Maar toch… net zoals toen de toch openlijk uitgesproken bedoelingen van Hitler met betrekking tot de Joodse bevolking niet of nauwelijks tot actie hebben geleid, zien we nu dat het islamitisch antisemitisme welig kan tieren maar nauwelijks benoemd wordt, laat staan dat er veel aan gedaan wordt.

Onze elite en media reageren erop met een vaag betoog waarin “islamofobie” gelijk wordt gesteld aan antisemitisme maar benoemt niet het islamitisch antisemitisme als hoofdoorzaak van het opkomend antisemitisme in Europa, zoals Uri aangaf in zijn stuk.

In plaats van benoemen en actie nemen, is er een manie ontstaan bij onze politieke elite en hun huisbladen zoals NRC Handelsblad om Israel in een kwaad daglicht te stellen en dit land – met al haar mogelijke gebreken nog altijd de enige functionerende democratie in het Midden-Oosten – telkens te duiden als de oorzaak van alle kwaad.

Daarbij gaat men veelal voorbij aan het antisemitisme van de Arabische bevolking in het Midden-Oosten dat al in de jaren dertig van de vorige eeuw welig tierde. Niet voor niets waren de Groot-Moefti van Jeruzalem Amin al-Hoesseini en Adolf Hitler, dikke vrienden.

al-husseinihitler

Natuurlijk, de situaties zijn niet goed vergelijkbaar. Terwijl het nazisme zich vanaf 1933 manifesteerde middels een eigen staat in West-Europa, te weten Duitsland, heeft het islamo-nazisme zich gevestigd middels een staat in het Midden-Oosten, te weten Islamitische Staat (IS). Deze staat is nu militair gesproken op het punt van instorten aangekomen en zal dus ondergronds gaan. De beweging die erachter staat, te weten de radicale islam maar ook  de radicalisering van de islam zelf, is wijder verspreid en rukt op over de hele wereld.

Onze elite slaagt er niet in dit kwaad te benoemen maar murmelt iets over gebrek aan stageplaatsen en over verwarde mannen en is druk doende met blaming the victim: Israel moet het keer op keer ontgelden.

Islamitisch antisemitisme wordt nauwelijks besproken in de media en islamitische migranten (waaronder hoge aantallen asielzoekers) worden hierop niet gescreend, waardoor de antisemitische krachten in Nederland en Duitsland versterkt worden door de zeer grote asielstroom.

Uit onderzoek  van prof. Ruud Koopmans bleek dat maar liefst 45% van de moslims in Nederland (dan hebben we het over degenen die hier al generaties zijn) antisemitische gedachten koesteren. Voor degenen die “vers” uit het Midden-Oosten hier aankomen zal dat in veel heviger mate gelden gezien de constante antisemitische indoctrinatie daar door media en machthebbers.

Tijd voor actie
Gisteren schreef Uri van As aan het einde van zijn blog:

Het gemuteerde virus (het antisemitisme, JG)  tast alles aan. Het door Sacks geschetste toekomstbeeld zou nog voorkomen kunnen worden als bestuurders, politici en mediaredacties hun verantwoordelijkheid voor de rampzalige ontwikkelingen erkennen en de koers drastisch verleggen. Gezien Europa’s geschiedenis lijkt het verstandiger daar niet langer op te vertrouwen.

Ik denk dat Uri het grootste gelijk van de wereld heeft. Toch is er dus een kleine hoop: als bestuurders, politici, mediaredacties en in brede zin alle burgers van Nederland cq. in de westerse wereld hun verantwoordelijkheid nemen, de pijnlijke waarheid inzake islamitisch antisemitisme – zonder daarmee moslims te stigmatiseren – onder ogen zien en de koers drastisch verleggen zoals Uri schrijft, kan misschien erger voorkomen worden.

De hamvraag is dus: gaan we het dit keer wél doen, het opkomend antisemitisme onomwonden benoemen en concreet actie ondernemen, of laten we het weer zijn gang gaan net als de vorige keer?

 

 

 

 

Help, ik ben wit

Help, ik ben wit

Mensen waren we, maar bovenal witte mensen, in ieder geval volgens de reader van Anja die opengeslagen voor ons lag. In een bui van balorigheid hadden wij, een stel als rechts bekend staande bloggers, ons opgegeven voor de cursus Help, ik ben wit van Anja Meulenbelt. Nu moesten we eraan geloven.

Voor de groep stonden cursusleidsters Anja, Arzu en Asha, gehuld in stemmig zwart leder om het zelfreflectie proces op gang te helpen, volgens Asha.

Cursist Arthur die jolig had opgemerkt: ‘jullie zijn zeker de drie A’tjes’ was daarvoor meteen gestraft met een tik op zijn vingers door de gezette Anja; een tik die werd uitgedeeld met een dun twijgje.

Volgens Anja was dat een goed gebruik dat zij had overgenomen van een andere cursus die zij geeft, islam voor beginners. Feministies islamiseren hield immers in dat de aloude  islamitische vermaning met het twijgje ook door de vrouw uitgedeeld mag worden aan opstandige mannen, vertelde Anja opgetogen.

Haar goede vriend Tariq Ramadan had die opzet hoogstpersoonlijk goedgekeurd en hun medestrijder voor de Palestijnse zaak, de oude Dries, vond het zelfs wel fijn om af en toe geslagen te worden voor het hogere doel. Gretta had zichzelf beschikbaar gesteld voor die nobele taak. Arzu en Asha knikten instemmend.

De cursisten keken elkaar somber aan. Vlak vóór de les in het stemmige grachtenpand hadden we nog gezellig en onbekommerd samen koffie gedronken, onwetend van het onheil dat ons te wachten stond. Cursist Ewout vertelde, nippend aan zijn klimaatneutrale cappuccino, over een leuk meisje dat hij op de tramhalte was tegengekomen.

Die opmerking was Asha en Arzu ten gehore gekomen. Ewout moest voor de groep komen om verantwoording af te leggen over zijn ongebreidelde seksime. Ik plaats van lichtzinnig te flirten op tramhaltes moest Ewout leren te reflecteren op zijn witte privileges, vonden Asha en Arzu.

“Ewout, hoeveel zwarte mensen ben je vandaag al tegen gekomen en in hoeverre was jij je bewust van je postkoloniale witte machtspositie?” vroeg Anja.

Ewout vertelde dat hij in de tram een Surinaams-Nederlandse vriend tegenkwam. Ze spraken over een boek dat deze vriend binnenkort uitbrengt over de Surinaamse literatuur tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Cursusleidsters Anja, Asha en Arzu keken elkaar vertwijfeld  aan. Dit was niet wat ze wilden horen van de witte zelfhulpgroep. Met deze cursisten was geen land te bezeilen, zag je ze denken.

“Kom op Ewout,  Arthur, Chris, Annabel, Sietske, Joost en Jan. Ik wil nu horen hoe jullie als witte mensen dagelijks zwarte mensen domineren en discrimineren. Ik wil horen over jullie witte privileges!’, riep Anja boos.

Niemand kon iets bedenken.

Balans na drie debatten Clinton – Trump: USA is low trust society

Balans na drie debatten Clinton – Trump: USA is low trust society

Het derde TV-debat vannacht tussen Donald Trump en Hillary Clinton heb ik niet helemaal bekeken, maar wat ik zo voorbij zag komen vanochtend op het nieuws en via de media was weer niet om vrolijk van te worden. Twee kandidaten die elkaar tot het bot haten en niet eens meer de hand schudden: symbolisch voor de low trust society die Amerika is geworden.

Twee jaar geleden schreef ik al eens een blog voor de Dagelijkse Standaard: De oorzaken van het Amerikaanse verval  naar aanleiding van een lang stuk van Francis Fukuyama (de optimist van de jaren negentig, tegenwoordig pessimist): America in decay, the sources of political dysfunction

Kort gezegd kwamen de stellingen van Fukuyama (die meer op één lijn zit met de inmiddels overleden Samuel Huntington dan vroeger) erop neer dat de VS al jaren achteruit lopen, niet alleen door de krankzinnige schuldenlast die ze op zich hebben geladen maar ook door het verval van hun instituties, waarvoor Fukuyama de oorzaken onder meer zoekt in een te ver doorgevoerde democratisering en in het verlengde daarvan de lobbycratie en fnuikende juridisering van het systeem, waardoor het land nauwelijks meer te regeren valt.

Voeg daarbij de polarisatie en het verlies aan onderling vertrouwen en je ziet hoe een maatschappij die in de jaren negentig door Fukuyama nog werd geroemd als high trust society (net als Japan, Duitsland, Nederland en Scandinavië) in amper dertig jaar tijd is afgegleden naar een low trust society. Als de debatten tussen Clinton en Trump één ding duidelijk maken dan is het wel dit: Amerika is een low trust society geworden.

Na de verkiezingen
Het ligt in de lijn der verwachtingen dat deze situatie alleen maar zal verslechteren na de presidentsverkiezingen, wie ze ook zal winnen. Het resultaat van de verkiezing zal waarschijnlijk aangevochten worden door de verliezer, met als gevolg  jarenlange processen en conflicten (juridisering).

De verdeeldheid is zó groot dat geen van beide kandidaten zich nog kan verzoenen met de tegenstander na de verkiezingen. In het Amerikaanse politieke systeem waarin de president weliswaar machtig is maar niet oppermachtig en meerderheden nodig heeft in het Congres om effectief te regeren, zal de situatie waarin Obama al een jaar of zes verkeert als betrekkelijk onmachtige president zonder politieke meerderheid waarschijnlijk voortgezet worden, met de kanttekening dat de Republikeinen nu in beide kamers de meerderheid hebben dus zou Trump het in dat opzicht iets makkelijker hebben dan Clinton. Maar gezien tegenwerking in eigen kamp zal Trump op sommige onderwerpen toch ook de Democraten nodig hebben.

Het is dus steeds moeilijker om meerderheden te verkrijgen in het Congres omdat je daar een minimum aantal politieke tegenstanders moet zien te overtuigen, iets dat presidenten als Ronald Reagan of Bill Clinton nog wel lukte maar wat betreft Hillary Clinton en Donald Trump heb ik daar een hard hoofd in, niet alleen vanwege hun persoonlijkheden maar ook door de enorme polarisatie.

Het gevolg is een soort van system deadlock waarbij het Congres nauwelijk meer tot besluiten kan komen en de president (hetzij Trump, hetzij Clinton) straks rondfladdert als een lame duck, tenzij Trump erin slaagt om én president te worden én alle Republikeinen achter zich te verenigen, maar dat lijkt nu geen realistisch scenario. Kortom, het machtigste land ter wereld is nauwelijks meer te regeren en ik zie niet in hoe dit in de nabije toekomst zal verbeteren, wie ook de winnaar wordt van deze verkiezingen.

Zoals Fukuyama twee jaar geleden schreef:

The depressing bottom line is that given how self-reinforcing the country’s political malaise is, and how unlikely the prospects for constructive incremental reform are, the decay of American politics will probably continue until some external shock comes along to catalyze a true reform coalition and galvanize it into action.”

Drie stromingen?
Dan is er nog iets anders aan de hand. Hoewel het nu nog een beetje onder de pet wordt gehouden is de Republikeinse Partij al uiteengevallen in een pro- en een anti Trump beweging. Veel Republikeinse notabelen geven aan dat ze anti-Trump zijn. Als Trump de verkiezingen zal verliezen, ligt het voor de hand dat het Republikeinse establishment hem uit de partij zal zetten en/of hij uit eigen beweging opstapt en voor zichzelf begint.

Dit zou tot gevolg kunnen hebben dat de VS in plaats van een twee stromingen land, een drie stromingen land wordt: ten eerste progressieven en linksliberalen (Democrats), ten tweede conservatief-liberalen en religieuzen (Republicans) en als derde beweging de Trumpianen (patriotten of “populisten”). Mogelijk komt er zelfs nog een vierde beweging bij, namelijk radicaal-links (de Bernie Sanders club).

Wat deze ontwikkeling zou inhouden voor de bestuurbaarheid van het land is moeilijk te zeggen, maar ik vermoed dat het niet heel erg goed nieuws is.

 

 

De verhullende braaftaal van de linksliberale elite

De verhullende braaftaal van de linksliberale elite

Gisteravond viel het me ineens op: de slogan stronger together die Hillary Clinton en Tim Kaine gebruiken voor hun verkiezingscampagne is precies dezelfde als degene die D66 gebruikt, ik dacht sinds een jaar: samen sterker. Daaraan wordt  door D66 toegevoegd “voor een beter Europa” of “kansen voor iedereen”. Lodewijk Asscher heeft een variatie op hetzelfde thema: bij hem is samen vooruit de slogan.

d66 lodi.jpg

Wassila is op dreef
Het gegeven dat team Hillary deze zomer met “stronger together” de slogan van D66 “samen sterker” overgenomen lijkt te hebben zou erop kunnen duiden dat Wassila Hachchi meer invloed heeft in het campagneteam van Hillary dan we denken grapten een paar twittervrienden gisteravond, een grap die ik natuurlijk grif overnam.

d66-samen-sterker

Toch lijkt me dat iets te veel eer voor Wassila die van onze belastingcenten aan het flyeren is geslagen voor Hillary. Eerder lijkt het erop dat de progressieve elites overal in de wereld hun toevlucht nemen tot een zelfde soort verhullende braaftaal en gebrek aan inhoud. Postmoderne leegheid zou Wim van Rooy dit noemen. Hun uitingen zijn in toenemende mate inwisselbaar en wie wie nu naäapt (Jesse Klaver als copycat van Barack Obama, of Hillary die een Pechtoldje doet) doet nauwelijks terzake.

d66-jesse

De slogan stronger together of samen sterk staat bij nadere beschouwing niet zozeer vóór iets, maar vooral tegen iets, namelijk de opkomst van patriottische, volgens de MSM en linksliberale elite “populistische” politiek. Om dit narratief van enige glans te voorzien wordt de aloude linkse solidariteit er met de haren bij gesleept.

Niet voor niets besteedde Lodewijk Asscher, die in zijn politieke loopbaan een spoor van dure mislukkingen achter zich laat, een groot deel van zijn speech aan het demoniseren van de tegenpartij die zou bestaan uit “hitsers en splitsers”, om daarmee zijn eigen braafheid van iets meer reliëf te voorzien.

Rookgordijn
Al deze slogans lijken vooral een rookgordijn te zijn voor de linksliberale elite die er grote problemen mee heeft problemen te benoemen, zeker voor zover die het gevolg zijn van het eigen beleid van globalisatie, massa-immigratie en van bovenaf afgedwongen multiculturalisme. Slechts een enkele stem in de linkse gelederen verheft zich tegen dit dominante geluid, zoals nu het geval lijkt te zijn bij PvdA-lijstrekker kandidaat Jacques Monasch.

Bovendien, zoals ik laatst in mijn blog Extreem-rechts is het nieuwe politieke midden poneerde, hebben globalisatie en EU ervoor gezorgd dat politieke stromingen die van oudsher verschillend waren (sociaal-democraten, christen-democraten en liberalen) nu nauwelijks meer van elkaar te onderscheiden zijn.

De vertegenwoordigers van de gevestigde partijen houden weliswaar een ander verhaal (het pleur op van Rutte klinkt weer heel anders dan het samen vooruit van Lodewijk Asscher of het pleidooi voor normen en waarden van Buma) maar eenmaal aan de macht lijken ze als twee druppels water op elkaar, omdat de internationale instituties (IMF, ECB, EU etc.) in feite het beleid bepalen en de marge om nationaal af te wijken nauwelijks meer bestaat.

Intussen worden de problemen die voortkomen uit dit globalisatie-beleid zoals de sluipende islamisering van het Westen en de radicalisering van de islam zorgvuldig onder het tapijt geschoven. In de VS onder Obama, die in het Midden-Oosten overal de Moslim Broederschap in de kaart heeft gespeeld, is het zelfs min of meer verboden om de islam ook maar te noemen als bron van terreur. In de EU gaat het dezelfde kant op.

Religie van de vrede
We moeten geloven dat de islam een religie van de vrede is en dat de bijna 30.000 islamitische aanslagen sinds 9/11 (95% van de wereldwijde terreur is islamitisch) gepleegd worden door een paar miljoen verwarde mannen. Dit alles is een gevolg van te weinig stageplaatsen en onvoldoende nadruk op gelijkheid in het onderwijs, dixit Alexander Pechtold. Die vijf tot tien islamitische aanslagen per dag (wereldwijd) moeten we maar over ons heen laten komen van de linksliberale elite: bad luck als het je treft.

Wie zijn stem verheft tegen dit heersende narratief, zoals Donald Trump in de VS of Geert Wilders bij ons, wordt vakkundig gedemoniseerd tot racist, fascist, sexist of xenofoob, en het liefst dit alles tesamen. Waarna de linksliberale elite weer met het verhullende praatje komt dat alles eigenlijk prima gaat onder hun inspirerende leiding. Want samen zijn we sterker. Stronger together. Samen vooruit!

 

 

 

 

Intocht Amsterdam: verziekt door de politiek

Intocht Amsterdam: verziekt door de politiek

Wat een treurnis in het aloude Amsterdam. Nadat ik er donderdag op mijn blog al op wees hoe de Haagse burgemeester Van Aartsen de intocht dreigt te verpesten door roetveegpieten voor te schrijven in navolging van het Sinterklaasjournaal – dat geen enkele competentie of intellectueel eigendom bezit in deze materie – is het nu raak in Amsterdam: burgemeester Eberhard van der Laan schrijft dwingend 75% roetveegpieten voor en wil vanaf volgend jaar zelfs helemaal een einde maken aan de traditionele Zwarte Piet.

Het leidde tot een juichreactie op Twitter van het radicaal-linkse Amsterdamse (maar uit het oosten des lands afkomstige) raadslid van GroenLinks Rutger Groot Wassink, een doorgewinterde stalinistische activist die zijn hand niet omdraait voor al dan niet verkapte oproepen tot geweld, zoals we onlangs mochten meemaken bij een Pegida demonstratie in de hoofdstad.

schermafdruk-2016-10-15-07-53-52

Eenheidsworst
Voor mij als tiende generatie Amsterdammer (inmiddels vertrokken) met een bijzondere band met de Sinterklaasintocht door mijn familiegeschiedenis, is het pijnlijk om te zien hoe een prachtige traditie om zeep wordt geholpen door een paar doldwaze, rancuneuze actievoerders in nauwe samenwerking met regenteske burgemeesters zoals Van der Laan of Van Aartsen.

In Amsterdam gaat het al jaren bergafwaarts met de Sinterklaasintocht, ook met de toeschouwersaantallen trouwens, want bij de 750.000 tot 800.000 toeschouwers die mijn grootvader haalde bij de intochten van de jaren vijftig komt men al lang niet meer in de buurt.

Misschien was het al een veeg teken dat jaren geleden het kruis van de bisschoppelijke mijter werd gesloopt, want een verwijzing naar het christelijke verleden zou wel eens aanstootgevend kunnen zijn voor sommige groepen. Herman Vuijsje schreef daar al in 2008 een mooi en profetisch stuk over in het Parool: als de elite op die manier met de eigen tradities omgaat, blijft alleen een flauwe eenheidsworst over.

 

mijterjeroenenopa
Rechts mijn grootvader, links de huidige Amsterdamse Sint Jeroen Krabbé. Het bisschoppelijke kruis is van de mijter gesloopt.

PvdA-burgemeesters
Het is treurig om te zien hoe een PvdA-burgemeester als Eberhard van der Laan nu met dwingend en regentesk optreden in de achterkamertjes het laatste beetje magie dat er nog was bij de intocht kapot probeert te maken en daarbij een grote minachting toont voor zowel de bevolking als de vele vrijwilligers die de Sinterklaasintocht tot een festijn maken.

In 2014 leidde dit eigenmachtig optreden van Van der Laan tot het vertrek van de Amsterdamse hoofdpieten en organisatoren Frans van Konijnenburg en Bram Graafland, die als vrijwilligers 23 jaar het grootste deel van hun vrije tijd opofferden om voor een prachtige intocht te zorgen.

Frans en Bram schreven hier toen een klemmend maar ook ontroerend stuk over in de Volkskrant, Zwarte Piet zijn was een droom maar nu stoppen we ermee, waarbij vooral  de dubieuze rol opvalt die PvdA-burgemeester Eberhard van der Laan speelt achter de schermen. In hun artikel stond o.a. dit:
schermafdruk-2016-10-14-13-02-36

Het is wrang om te bedenken dat juist een PvdA-burgemeester de Amsterdamse intocht in de jaren vijftig tot zo’n nationaal groot festijn heeft gemaakt: dat was Arnold Jan d’Ailly

opa-ailly
Burg. d’Ailly links naast Sint, rechts koningin Juliana, 1954

De arme, maar keihard werkende Nederlandse bevolking van de jaren vijftig had een nationaal symbool als de Sinterklaasintocht hard nodig. Terwijl de in 1952 overleden, sociaal bewogen Amsterdamse huisarts Maurits “Maupie” de Hartogh de man was die in de jaren dertig de geestelijke vader was van dit festijn zoals mijn grootvader in 1972 uiteenzette in een artikel,  waarbij “Maupie” geen ander doel had dan de hoofdstad te verlevendigen en de jeugd een onbezorgde dag te bezorgen, was het te danken aan burgemeester d’Ailly dat de Amsterdamse intocht vanaf 1952 een grootscheeps karakter kreeg.

Dat had misschien ook te maken met de opkomst van de televisie (1952 eerste televisieintocht), maar vooral met de aanwezigheid van koningin Juliana en de prinsesjes Marijke en Margriet bij de jaargangen 1952, 1953 en 1954. D’Ailly had uitstekende connecties met het Koninklijk Huis en mede door deze briljante PR-vondst gingen de toeschouwersaantallen rap omhoog, van ca. 250.000 in 1950 naar 750.000 / 800.000 in de jaren 1952 en verder.

We zien dat duidelijk bij de intocht van 1952, de eerste waarbij de koningin aanwezig was. Het betreffende Polygoon filmpje is in het begin wat donker, maar het prachtige geluid (vooral het gezang!) vergoedt veel.

Het is wrang om te bedenken dat juist een PvdA-burgemeester in de persoon van Eberhard van der Laan een prachtige traditie versmalt tot een politiek-correcte aangelegenheid waarbij iedere magie verloren gaat, aangezien er alleen maar voor de kleintjes herkenbare “roetveegpieten” meelopen, zodat het hele sprookje bij voorbaat al in duigen valt.

Ik ben het roerend eens met de voormalige hoofdpieten Bram Graafland en Frans van Konijnenburg: de discussie over racisme en uitsluiting in onze maatschappij mag zeker gevoerd worden, maar niet over de rug van één van de mooiste Nederlandse tradities en dierbaar kinderfeest.

Politieke druk nodig tegen dolle burgemeesters
De vraag is dan ook gerechtvaardigd wat de politiek – althans het zinnige deel daarvan – doet om dit regenteske optreden van de dolle burgemeesters van Amsterdam en Den Haag aan de kaak te stellen. Martin Bosma van de PVV heeft zich al geroerd, maar waar blijven de VVD, CDA, SGP en CU, VNL en andere partijen met gezond verstand en gevoel voor de Nederlandse traditie?

Misschien kan dit een mooi punt zijn voor de nieuwe kandidaat-lijsttrekker van de PvdA Jacques Monasch; een man die het contact met de bevolking wil herstellen, een bevolking die zich nog altijd in overgrote meerderheid uitspreekt vóór het behoud van Zwarte Piet, waarbij we ons uiteraard moeten hoeden voor enige vorm van raciale stereotypering.

Jacques Monasch zou daarmee aan kunnen sluiten bij een mooie traditie van PvdA-burgemeesters in de hoofdstad zoals Arnold Jan d’Ailly of Wim Polak, die wél oog hadden voor de waarde van deze prachtige traditie.

Tot slot heb ik zelf al vaker aangegeven in mijn artikelen dat een mogelijke “oplossingsrichting” is gelegen is het verminderen in het aantal Zwarte Pieten bij de intocht en deze vervangen door andere figuren, wat eigenlijk een teruggrijpen op de traditie is want in de tijd van mijn grootvader liepen er meer herauten, hellebaardiers en Spaanse edelen rond dan Zwarte Pieten. Maar de magische kern van het kinderfeest is en blijft nu eenmaal Zwarte Piet: zonder hem gaat het niet.

 

 

De foto bovenaan dit artikel is van Ada Nieuwendijk

 

 

Slaap zacht: iedereen een procentje erbij

Slaap zacht: iedereen een procentje erbij

Het is verkiezingstijd dus wordt er volop gespind door de politieke partijen. De VVD zet in op Mark Rutte, die we overal zien verschijnen met zijn optimistische boodschap: ik wil de volgende stap zetten met Nederland. De PvdA houdt het kruit droog omdat daar nog enige onzekerheid is of deze partij met Samsom de strijd aangaat of misschien toch met Asscher of Aboutaleb, de twee A’s.

Rekenmeesters
De rekenmeesters van het kabinet, aangevoerd door Jeroen Dijsselbloem, hebben hun werk zorgvuldig gedaan. Na het zuur van drie jaar lastenverzwaringen van totaal zo’n 15 miljard euro volgt nu – hoe toevallig, vlak voor de verkiezingen – het zoet.

Er is vijf miljard vrij gemaakt voor lastenverlichting en met veel gereken en geplus krijgt iedereen zo’n beetje een procentje erbij. De politieke toppers van de coalitie waren dan ook not amused toen bleek dat de zorgpremie meer omhoog gaat dan verwacht: weg is het procentje verbetering alweer voor veel Nederlanders.

Kanttekeningen bij de groei
Intussen zingt het kabinet hosanna, want de economie groeit weer in Nederland en de “crisis is voorbij”, zo roepen zij in koor. Over beide valt het één en ander te zeggen.

Syp Wynia heeft al aangetoond dat de groei van 2,3% waar het kabinet over juicht, in feite neerkomt op een magere 1,3%.
schermafdruk-2016-10-13-09-09-19

Dat is erg mager zeker als we in aanmerking nemen dat de economie in een herstelperiode zit na een ongekend lange dip, dat er volop monetair gestimuleerd wordt door de ECB, dat de olieprijs relatief laag is en dat er weer eens een kunstmatige bubbel geblazen is in de Nederlandse huizenmarkt waardoor de binnenlandse bestedingen aangejaagd worden.

Dit zou te denken moeten geven over hoe we er werkelijk voorstaan in Nederland, na 14 jaar euro (giraal / monetair al 17 jaar).

Pro en contra van de euro
Wat betreft de kretologie van “de crisis is voorbij”, dergelijke ruttiaanse juichtaal staat in schril contrast met de uitspraken van mensen die er iets objectiever naar kijken, zoals bijvoorbeeld de Amerikaanse Nobelprijswinnaar Joseph Stiglitz die het einde van de eurozone voorspelt, mogelijk te beginnen met Italië waar binnenkort een cruciaal referendum plaatsvindt over hervormingen en waar de eurosceptische Vijf Sterren beweging van Beppe Grillo op winst staat in alle peilingen.

De werking van de euro is nu eenmaal zo dat economisch en bedrijfsmatig gesproken Zuid-Europa daar meer last van heeft dan Noord-Europa omdat de centrale (laag gehouden) ECB-wisselkoers gunstig is voor Noord-Europese bedrijven en ongustig voor de (in het algemeen minder productieve) Zuid-Europese bedrijven, in ieder geval voor wat betreft de intra-europese handel.

Daardoor is het waarschijnlijker dat de eurozone zal scheuren langs de zuidkant en niet langs de noordkant, zoals ik al vaker heb gesteld.

Ook al is de euro in zekere zin gunstig voor het exporterend Nederlands en Duits bedrijfsleven, toch is het ook voor ons niet een eenzijdig juichverhaal. Zo is de introductie van de euro in Nederland gegaan ten koste van de koopkracht en hebben spaarders en gepensioneerden er steeds meer last van door de extreem lage rentestand.

Verder zien we een verschuiving waarbij de toch al lage economische groei in Europa steeds meer verdwijnt in de zakken van het internationale bedrijfsleven en niet in die van de burgers of het MKB.

Jezelf rijk rekenen
Daar de ogen voor sluiten en jezelf rijk rekenen zoals het kabinet doet, is wel het domste wat je kunt doen. Kennelijk rekent het kabinet erop dat de meeste kiezers niet alleen een slecht geheugen hebben, maar ook de neiging hebben om veel te rooskleurig naar de toekomst te kijken.

Daarbij komt plotsklaps een meevaller van 2,7 miljard euro uit de Brusselse lucht vallen bleek gisteren, op basis van een EU-berekeningsmethode die niemand schijnt te snappen. Koren op de molen van Rutte, Samsom en Dijsselbloem natuurlijk.

Zo laten velen zich welwillig in slaap sussen. Ondergetekende denkt daar radicaal anders over en vindt dat we ons beter kunnen voorbeiden op het einde van de eurozone, in ieder geval in de huidige vorm, en wellicht beter er bijtijds uit kunnen stappen. Dat laatste zou wel eens heel goed kunnen uitpakken voor Nederland, zo tonen de Nexit-berekeningen van het bureau Capital Economics aan.

Schermafdruk 2016-10-13 09.24.52.png