Ruzie in Café Europa

Ruzie in Café Europa

Al enige tijd was de sfeer gespannen in het altijd zo vredige Café Europa aan de Binnengracht. De consumptie van het goudgele vocht was er niet minder om geworden, maar kroegbaas Jaap maakte zich zorgen dat de boel uit de hand zou kunnen lopen. De afgelopen weken waren er knallende ruzies geweest. Een handgemeen was op het nippertje voorkomen.

Het was allemaal begonnen met de komst van een drietal dat zich fel voorstander toonde van een federaal Europa met open grenzen. Boze tongen beweerden dat Joshua, Ewout en Dirk-Jan hun drankrekening lieten betalen door George Soros. Te meer omdat Joshua in zijn vorige stamkroeg heel andere verhalen had gehouden. Als daar fijntjes op werd gewezen in de discussies, brulde Dirk-Jan steevast “fascisten” en nam vervolgens zo’n grote slok bier dat hij achterover viel van zijn barkruk.

In een andere hoek van het café zaten Wierd en zijn trollen Arthur en Rob. Zij hadden weinig vertrouwen in de heilstaat Europa. Nu er sprake was van een Europees verbod op alcoholische versnaperingen, was hun animo nog minder. Wierd ging steeds inhoudelijk de discussie aan met Joshua, Ewout en Dirk-Jan, die hem uitmaakten voor Poetin-versteher. Om Wierd moreel te steunen schoten Arthur en Rob wel ’s een propje naar de overkant van de bar met een katapult voorzien van elastiekje, die Arthur altijd in zijn broekzak had zitten.

“Fascisten!” brulde Dirk-Jan en tuimelde weer van zijn kruk.

In de hoek van het café zaten drie keurige heren: Van den Brink, Boekestein en Canoy. Niemand wist hun voornamen. Door de trollen van Wierd werden ze Brinkie, Boekie en Cannie genoemd. De keurige heren maakten iedere avond bezwaar tegen de aanwezigheid van Wierd en zijn trollen in het café. Elke week diende Cannie een brief in bij kroegbaas Jaap (die deze meteen verscheurde) waarin hij verzocht het café alleen toegankelijk te maken voor aanhangers van de Europese superstaat met open grenzen.

“Fascisten!” brulde Dirk-Jan, maar dit keer wist niemand wie hij bedoelde.

Op vrijdagavond was het nóg lastiger voor kroegbaas Jaap om de orde te bewaken. Dat was de stapavond van Geert en Thierry. Zij hadden nog veel meer trollen dan Wierd. Ewout belde Sybren, want die had ook heel veel trollen en was dol op open grenzen. In een handomdraai zat Café Europa barstensvol met elkaar bestrijdende trollenlegers en deugguerilla’s.

Goed voor de drankomzet, dat wel, maar de sfeer werd er niet prettiger op. Pas toen iedereen sufgeluld was over de toekomst van Europa, vroeg Thierry of hij een stukje mocht spelen op de piano. Ineens was het stil in Café Europa. Zelfs Brinkie, Boekie en Cannie zaten instemmend te knikken. Juist toen de laatste noten melancholisch opgestegen waren, werd Dirk-Jan weer wakker.

“Fascisten!” brulde hij. Het was toch een bruine kroeg?

 

 

Afbeelding:  Frederick Barnard, “Discussing the War in a Paris Café” – a scene from the brief interim between the Battle of Sedan and Siege of Paris during the Franco-Prussian War
Bron: Wiki Commons

 

 

 

 

 

Advertenties

Europese eenheid. Is dat een vredesidee?

Europese eenheid. Is dat een vredesidee?

Afgelopen week was het op 9 mei Europe Day, Europadag. Unity and diversity moesten we vieren, volgens de Brusselse propaganda. Ik sta zo langzamerhand buitengewoon sceptisch tegenover dat soort propaganda. Ik associeerde de Europadag met een foto van het Museumplein in Amsterdam, genomen op 27 juni 1941. De nazi’s organiseerden daar toen ook een soort “Europadag”.

Europadag

 

Nazi manifestatie op het Museumplein in 1941
Die manifestatie op het Museumplein vond plaats luttele dagen na het begin van Operatie Barbarossa: de aanval van Nazi-Duitsland op de Sovjet-Unie. In de ogen van de Nazi’s de beslissende stoot naar wereldheerschappij. In dat kader werd de manifestatie op het Museumplein gehouden. De “strijd tegen het Bolsjewisme” stond voorop.

Ik besloot via het onvolprezen digitale archief delpher.nl de toespraak te lezen, die “rijkscommissaris” Seyss Inquart die dag hield op het Museumplein. Een akelige ervaring, want het rabiate antisemitisme druipt van bijna iedere zin af. Het is ook beklemmend te bedenken dat die manifestatie plaatsvond nog voordat de grote deportaties in Nederland op gang waren gekomen. Etty Hillesum bijvoorbeeld, woonde op nog geen steenworp afstand van de Nazi-demonstratie.

Verenigd Europa onder Duitse leiding
Hoofdmotief van de toespraak was de strijd voor “de Europese beschaving” van de nazi’s. Die beschaving, aldus het perfide brein van de nazi’s, moest verdedigd worden tegen twee soorten “Joodse invloed”: marxisme (Sovjet-Unie) en kapitalisme (Amerika). Om dit doel te bereiken moest Europa verenigd worden onder Duitse leiding. De nazi’s hadden een vrij vaag idee van dit verenigd Europa. Het moest bestaan uit volksgemeenschappen, die op de één of andere manier verenigd waren onder Duitse leiding. Het was de hoofdmoot van hun propaganda in Nederland. Mit Adolf Hitler in ein neues Europa! stond op het levensgrote spandoek.

Nazi-Duitsland voerde dus nadrukkelijk propaganda met het idee van een Verenigd Europa. Hun belangrijkste tegenstrevers in Europa, te weten Churchill, De Gaulle en onze koningin Wilhelmina, kwamen juist op voor het idee van de soevereine natiestaat. Al hebben met name Churchill en De Gaulle zich na de oorlog wel ingezet voor vormen van Europese samenwerking, zij kunnen niet gezien worden als voorstanders van een federaal Europa.

Gustav Stresemann
Ik zou mij op mijn beurt schuldig maken aan kwalijke godwins, als ik het idee van Europese eenheid puur zou terugvoeren naar de nazi’s. In feite kwam het idee meer uit kringen van de Volkenbond, voorloper van de Verenigde Naties, opgericht in 1919 om de vrede tussen Duitsland en Frankrijk te bevorderen. Met name de te vroeg (in 1929) overleden Duitse politicus Gustav Stresemann maakte zich sterk voor dit idee. Stresemann schijnt zelfs toen al het idee van een Europese munt te hebben geopperd.

Stresemann was geen nazi. Hij was de man die de Weimar Republiek bij elkaar hield en zijn vroege overlijden heeft Hitler zeker in de kaart gespeeld.

Na de Tweede Wereldoorlog
Na de oorlog kwam het idee van een Verenigd Europa weer nadrukkelijk na voren. Zoals Thierry Baudet hier betoogt en ook is onderbouwd in een uitgebreide studie van de historicus Aldrich was dit niet een spontaan idee: het werd heimelijk aangestuurd en gefinancierd door de Amerikanen die hiermee twee doelen beoogden. Op de eerste plaats, wilden zij een sterk Europa dat de strijd kon aanbinden met het communisme, zoals Thierry Baudet betoogt. Op de tweede plaats wilden zij voorkomen dat Duitsland weer de landen zou overheersen. Begrijpelijkerwijs waren de Amerikanen na twee interventies in Wereldoorlogen de perikelen van de Europese natiestaten zat.

Paradoxaal
Als je de geschiedenis objectief bestudeert, valt vaak het paradoxale karakter ervan op. Het idee van Europese eenheid zoals ontstaan in de tijd van de Volkenbond, was ongetwijfeld idealistisch. De nazi’s streefden ook een verenigd Europa na, onder hun leiding en vrij van “Joodse smetten”.  De nazi’s werden in West-Europa verslagen door de Amerikanen, die op hun beurt ook weer het idee van een verenigd Europa propageerden, in de strijd tegen het communisme. Wat voor de nazi’s ook een hoofdmotief was. Paradoxaler dan dat kan ik het niet bedenken.

Ook is het paradoxaal om te bedenken dat de stappen naar de huidige EU en euro werden gezet begin jaren negentig, na het vallen van de Berlijnse muur in 1989. Om Duitse dominantie te voorkomen pleitten de Fransen (Mitterrand en vooral Delors) voor een Europese eenheidsmunt. Maar juist deze eenheidsmunt heeft ervoor gezorgd, dat Duitsland economisch oppermachtig werd in de EU.

De geschiedenis is grijs
Dit alles overwegende moest ik denken aan mijn docent Geschiedenis op het Amsterdams Lyceum, Piet Schraa. “De geschiedenis is niet zwart of wit, maar grijs” was één van zijn favoriete uitspraken.  Misschien moeten we concluderen dat het pro-Europees zijn van iemand, weinig zegt over zijn of haar vreedzaamheid. Zowel in het heden als in het verleden hebben zowel vreedzame als oorlogszuchtige types zich ingezet voor het idee van Europese eenheid. Omgekeerd vinden we natuurlijk ook onder aanhangers van de natiestaat good guys and bad guys.

Ik stel voor dat we stoppen met het bedrijven van propaganda over de opvatting van Europese eenheid en het idee gewoon nuchter beschouwen op zijn voor- en nadelen. Waarbij een tussenvorm, zeg maar een confederaal Europa waarin natiestaten maximale soevereiniteit genieten, nog steeds mijn voorkeur heeft. Ik heb daarom geen behoefte aan EU-propaganda die op onze kosten gefinancierd wordt door Brussel dat – ondanks de Brexit – het budget daarvoor telkens maar blijft verhogen.

#Opaverhalen: Koninginnedag en Prinsessedag in Amsterdam

#Opaverhalen: Koninginnedag en Prinsessedag in Amsterdam

Zo vlak voor de Koningsdag is het misschien leuk een stukje vooroorlogse geschiedenis aan te halen over Koninginnedag – voor de oorlog gevierd op 31 augustus, de verjaardag van Wilhelmina. Destijds werd ook nog Prinsessedag gevierd en wel op 30 april, de verjaardag van Juliana. Al in de late 19e eeuw speelden deze feesten een belangrijke rol in de geschiedenis van ons land.

Het begon op 31 augustus 1885 met Prinsessedag bedoeld om de verjaardag van (toen nog prinses) Wilhelmina te vieren. Dit was een idee van de liberale burgerij die hiermee het idee van nationale eenheid wilde benadrukken in een zeer verdeeld Nederland, zowel politiek als religieus.

De persoonlijke geschiedenis van mijn grootvader is hier nauw mee verbonden. Want toen hij een jonge dierenarts was van een jaar of 28, werd hij al voorzitter van de Amsterdamse Oranje Jeugdbond, de AOJB. Dit was in feite een dépendance van de Vereniging tot Veredeling van het Volksvermaak, een 19e eeuwse vereniging van de gegoede burgerij, destijds opgericht om het volk te “verheffen” middels sport en spel en om excessief drankgebruik en vechtpartijen zoals die toen vaak op kermissen voorkwamen, tegen te gaan. In onze tijd van zinloos geweld in uitgaanscentra, voorwaar geen slecht initiatief!

Koninginnedag 1937
Koninginnedag in de late jaren dertig

Oorspronkelijk was het een afdeling van de Vereniging tot Veredeling van het Volksvermaak die de kinderfeesten voor Koninginnedag en Prinsessedag organiseerde in Amsterdam, maar omdat zij daar door tijdgebrek niet aan toekwamen droegen zij die taak over aan de AOJB.

Koninginnedag 1931 B
Koninginnedag in de jaren dertig: twee glazen melk, drie krentenbollen, een glaasje limonade en een ijsje

Op onderstaande foto van het bestuur van de Vereniging tot Veredeling van het Volksvermaak, genomen op Koninginnedag 31 augustus 1931, zie je als derde van rechts mijn opa staan.

Koninginnedag 1931

Koninginnedag NIWOpa was toen net 30 jaar geworden. Hoe de vereniging bij hem terecht is gekomen, weet ik niet. Ik heb wel eens gehoord dat hij als jongeling erg actief was in de padvinderij en zo was opgevallen. Gescout door de Vereniging tot Veredeling van het Volksvermaak! Hoe het ook zij, opa nam zijn ideële taak in het verenigingsleven erg serieus. TV was er niet, dus naast zijn drukke praktijk als dierenarts reed hij al snel de hele stad door om op Koninginnedag en Prinsessedag kinderfeesten te organiseren. Daartoe bezocht hij protestantse, Joodse en katholieke verenigingen en was daar succesvol mee, blijkens het bericht in het Nieuw Israëlitisch Weekblad uit 1934 aan de linkerzijde van deze pagina, toen de AOJB tien jaar bestond.

Uit het bericht blijkt dat de AOJB onder het voorzitterschap van mijn opa stappen had gezet. De kinderfeesten, die op het Amsterdamse IJsclubterrein en op andere terreinen werden gehouden, waren uitgegroeid van ca. 2400 kinderen tot ca. 10.000 kinderen, alleen al op het IJsclubterrein. Het aantal deelnemende organisaties was ook toegenomen. De Joodse organisaties waren zeer actief in het vieren van deze dagen. Zie ook mijn blog Max en Jan.

Dat de Joodse bevolking van Amsterdam toen met zo’n intensiteit de verjaardag van Wilhelmina vierde – socialisten waarschijnlijk uitgezonderd – is natuurlijk wrang gezien de huidige kritiek op het handelen van Wilhelmina in de oorlog, of vooral haar gebrek aan handelen waar het de Joodse bevolking betrof. Al blijf ik van mening dat hierbij soms de nuance zoek raakt. Afijn, Loe de Jong en Cees Fasseur zijn er niet meer om Wilhelmina te verdedigen en de kritische stemmen hebben de overhand. Het zij zo.

Mijn opa en oma heb ik gekend vanaf mijn geboorte in 1959 tot hun overlijden in de jaren tachtig in de vorige eeuw. Ik herinner me hen als hartelijke, optimistische mensen met een grote liefde voor kinderen, waarbij mijn opa ook nog eens een groot talent had als organisator en spreekstalmeester. Daarnaast was opa door zijn bestuurslidmaatschap van het ICA van Dr. Maurits “Maupie” de Hartogh vanaf de eerste Sinterklaasintocht in 1934, nauw betrokken bij de organisatie daarvan en reed jarenlang met het reservepaard achter de Sint aan met uitzondering van de oorlogsjaren.

Zijn grote ervaring met kinderfeesten op Koninginnedag en Prinsessedag opgedaan voor de oorlog als voorzitter van de AOJB is mijn opa zeker van pas gekomen toen hij in 1950 zelf de mijter op mocht zetten. Ook de band met het Huis van Oranje kwam van pas, want drie keer slaagde opa erin samen met burgemeester d’Ailly de koninklijke familie op te laten draven bij de intocht. Zo behaalde hij als Amsterdamse Sint in de jaren 50 aantallen van tot 800.000 toeschouwers, die later nooit meer verbeterd zijn.

Intocht 1952 met Koningin Juliana
Opa (Sint) geeft prinses Marijke een handje terwijl Koningin Juliana goedkeurend toekijkt. Begin jaren vijftig.

Ondanks zijn nationale roem van na de oorlog als Sinterklaas, bleef opa altijd een beetje nostalgisch terugverlangen naar die Koninginnedagen van vóór de oorlog. In diverse gesprekken met Paul Hellmann daarover, verklaarde hij dat hij de ideeële instelling en het gevoel van nationale saamhorigheid miste van de Koninginnedagen van vóór de oorlog. In de beleving van mijn opa was de wijze van vieren van Koninginnedag na de oorlog, waarbij de handel op de vrijmarkten steeds belangrijker werd, steeds meer “routine, gesneden koek”, zoals Paul Hellmann schreef in dit boeiende artikel uit het NRC van 1992 over de geschiedenis van Koninginnedag en de heropleving daarvan sinds de jaren 80 en 90 van de vorige eeuw: zelfs de aubade is weer terug.

De heropleving van Koninginnedag (nu Koningsdag) heeft mijn opa niet meer meegemaakt. Hij overleed begin 1987. In 1965 had hij zijn Oranjepet al aan de wilgen gehangen, omdat hij als voorzitter van het Oranjecomité geen trouwfeest wilde organiseren voor prinses Beatrix en “oorlogsduitser” Claus. Dat was een emotioneel besluit en achteraf misschien geen verstandig besluit, gezien de latere voorbeeldige houding van prins Claus naar de Joodse gemeenschap toe en ook ten opzichte van Israël. Wel was het begrijpelijk, juist gezien zijn nauwe samenwerking met de Joodse organisaties voor de oorlog.

De dag nadat opa zijn besluit bekend maakte om terug te treden als voorzitter van het Oranje Comité, lag de stoep voor onze dierenartsenpraktijk c.q. woonhuis in de Johannes Verhulststraat in Amsterdam-Zuid bezaaid met bloemen. Die waren daar neergelegd door leden van Joodse organisaties, hoewel mijn grootouders toen al in Buitenveldert woonden, maar dat was niet zo bekend. Mijn vader liet de bloemen zo lang mogelijk liggen. 

De geest van de vooroorlogse Koninginnedagen en Prinsessedagen in Amsterdam, waar de protestantse, Joodse, katholieke en overige inwoners van Amsterdam nationale eengezinsheid vierden alsmede hun “aanhankelijkheid aan het kongingshuis”, is inmiddels verwelkt. Net als die bloemen voor ons huis. Toch is Koningsdag nog altijd een populair feest, waarbij we onze verdeeldheid even lijken ze vergeten. 

Mark Rutte’s Europese rede in Berlijn

Mark Rutte’s Europese rede in Berlijn

Volgende week vrijdag 2 maart zal onze premier Mark Rutte in Berlijn een rede houden over Europa. Zijn tekstschrijvers hebben een makkie, want ik heb de rede al voor hem geschreven! >

Beste Europeanen,

Ik ben zeer  vereerd dat ik vandaag als premier van Nederland mijn licht mag laten schijnen over de Europese Unie, hier bij de Bertelsmann Stiftung te Berlijn.

Berlijn is heden de hoofdstad van Duitsland. Dat is te danken aan de Duitse Hereniging in 1990, na de Val van de Muur in 1989. Frankrijk steunde die hereniging op voorwaarde van het doorvoeren van een Europese eenheidsmunt, de euro. Hoewel de Franse president Mitterrand dit afdwong in de onderhandelingen weten we nu, dat de euro vooral de wensdroom was van de toenmalige voorzitter van de Europese Commissie Jacques Delors, en niet zozeer van Mitterrand.

Delors maakte handig gebruik van de destijds nieuwbakken Nederlandse minister van Financiën Wim Kok die fungeerde als de haas van marathonloper Jacques Delors, daarbij niet gehinderd door enige kennis van monetaire of financiële aangelegenheden.

Jacques Delors en Wim Kok kenden elkaar uit de Europese Vakbeweging en droomden al jaren van een federaal Europa met een gemeenschappelijk sociaal- en industriebeleid. Wetende dat er nog geen steun was voor een politieke unie, besloot de marxist Delors de euro door te voeren als economische onderbouw, denkende dat de politieke bovenbouw (de Verenigde Staten van Europa) dan vanzelf wel zou volgen.

Zo geschiedde. Het Verdrag van Maastricht werd beklonken op 7 februari 1992. In latere verdragen zoals de verdragen van Amsterdam en Lissabon, werd de supranationale tak versterkt en het subsidiariteitsprincipe afgezwakt. Zo werd het immigratiebeleid in het Verdrag van Maastricht nog tot de nationale zuil gerekend maar in de verdragen van Amsterdam (1999), Nice (2003) en Lissabon (2009) overgeheveld naar de Europese Unie, waardoor het de facto onmogelijk is geworden voor lidstaten een eigen immigratiebeleid te voeren. Dit ondanks een referendum in 2005 in Frankrijk en Nederland, waarbij de bevolking de gedachte van een Europese Grondwet eenduidig afwees.

Vandaag wil ik met u trachten openhartig de balans op te maken. Wat zijn we opgeschoten met déze EU en eurozone, die door de Europese elites verder is doorgedreven dan de bevolking ooit wilde en die inmiddels onze gewaardeerde handelspartner en bondgenoot het Verenigd Koninkrijk de EU heeft uitgejaagd?

Europeanen! Ik ben vandaag naar Berlijn gekomen om in ronde bewoordingen te spreken. Het kán zo niet verder. Nederland is niet van plan om zich over te leveren aan een door Frankrijk en Duitsland gedomineerde federale EU, tevens transferunie.

Nederland zal daarom het initiatief nemen om te komen tot een decentrale EU. Samen met de premiers van inmiddels 15 eurocritische landen, waaronder mijn gewaardeerde Hongaarse collega Viktor Orbán en mijn Oostenrijkse collega Sebastian Kurz, zullen we de komende tijd voorstellen doen om de verdragen van Amsterdam, Nice en Lissabon ongedaan te maken wat betreft het immigratie- en asielbeleid. We keren op dit punt terug naar de uitgangspunten van het Verdrag van Maastricht: de soevereine natie gaat zélf over het migratiebeleid. Taak van de EU wordt het effectief beschermen van de buitengrenzen. Asielopvang zal voortaan uitsluitend in de EIGEN regio plaatsvinden.

Wat betreft de monetaire unie, zullen wij de komende periode eveneens vergaande initiatieven nemen. Op dit punt – ik had beloofd in ronde bewoordingen te spreken – moeten wij toegeven dat het Verdrag van Maastricht een grote vergissing is gebleken. Het doorvoeren van een eenheidsmunt in landen met zeer verschillende economische structuren en cycli is een sociale ramp gebleken. Het leidde tot massawerkloosheid in Zuid-Europa en koopkrachtverlies in het Noorden.

Euroresearcher André ten Dam stelde onlangs het volgende op de site OpinieZ : “het sinds 2010 gevoerde eurocrisisbeleid van peperdure noodfondsen (meer dan € 500 miljard) en ontwrichtend en peperduur ECB-beleid (inmiddels ca. € 2.750 miljard en ‘still counting’) om de Zuidelijke landen en de euro(zone) te ‘redden’ kan vooral worden gekarakteriseerd als dweilen met de kraan vol open”.

“In het Eurobetalingssysteem, TARGET-2, zijn  ‘waardeloze’ vorderingen van de Nederlandse en Duitse centrale banken op die van de Zuidelijke eurolanden tot eveneens astronomische hoogte (ca. € 1.000 miljard) opgelopen. Ondertussen zijn de zogenoemde Non-Performing-Loans (leningen waarop geen rente en aflossingen meer worden betaald) in de eurozone (voornamelijk in de Zuidelijke eurolanden) opgelopen tot eveneens ruim € 1.000 miljard”, aldus Ten Dam.

Geachte Europeanen, wij hebben nu een economische opleving in de eurozone, maar dat hebben we eerder gezien in de periode 2002 – 2007. Die economische groei toen bleek gebouwd of het drijfzand van private en publieke schulden. Is het nu veel anders, als we bovenstaande in ogenschouw nemen?

Europeanen! Zo kan het niet verder. Ik heb dit beleid jarenlang gesteund, maar Nederland zal nu het initiatief nemen om met een groep monetaire deskundigen te komen tot werkbare oplossingen. Dat hoeft niet te betekenen dat wij weer terug gaan naar één munt per land, er zijn verschillende oplossingsrichtingen. Laten we niet de fout van Maastricht herhalen en om politieke redenen een nieuw, hachelijk monetair avontuur beginnen. Deskundigen zullen alles uitwerken en berekenen. Uitgangspunt zal zijn: meer monetaire flexibiliteit, dus de mogelijkheid voor natiestaten hun rentebeleid en wisselkoers aan te passen aan hun eigen specifieke omstandigheden. De transferunie die de Europese Commissie en president Macron beogen, wijzen wij ten stelligste af.

Europeanen, ik zeg vandaag openlijk:  leve het Europa van samenwerkende, maar vrije en soevereine natiestaten! Het is tijd voor een omslag. De EU en de eurozone moeten dringend verbouwd worden. Voor sommige leden van de Europese Commissie is geen plaats meer. Ik zal Jean-Claude Juncker, Frans Timmermans en Federica Mogherini niet bij naam noemen. Oeps, toch gedaan. Niet zo bedrukt kijken, Angela en Emmanuel! Sebastian Kurz en ik hebben al een lijstje met potentiële opvolgers opgesteld.

Leve Europa, leve Nederland, leve onze vrijheid!

 

 

 

De kwestie van de verdwenen scheepswrakken in de Javazee

De kwestie van de verdwenen scheepswrakken in de Javazee

De kwestie van de verdwenen scheepswrakken van de Slag in de Javazee van 27 februari 1942, met name de toen getorpedeerde en gezonken Hr.Ms. de Ruyter, Hr.Ms. Java en Hr.Ms. Kortenaer, blijft de gemoederen bezig houden. Voor mij als tweede generatie nabestaande – mijn grootvader van moederskant Luitenant ter zee I Nico Schrakamp sneuvelde aan boord van Hr.Ms. de Ruyter – toch een kwestie met een bijzonder tintje. Al heb ik mijn grootvader niet persoonlijk gekend.

Nadat het officiële onderzoek van de Indonesische en Nederlandse autoriteiten was afgerond kwam er ineens toch weer schot in de zaak door een reportage van enkele Indonesische journalisten van de website Tirto.

Ruyter Soerabaja

Daar waar de officiële onderzoekers helemaal niets wisten te vinden brengen deze journalisten zonder al te veel moeite de hele keten van de grafschenners in beeld, van Indonesische onderaannemers tot Chinese sloopbedrijven. Ze interviewden betrokkenen en kwamen met macabere details over delen van lichamen, die tussen het schroot tevoorschijn waren gekomen. Deze zouden gedumpt zijn in massagraven of in zee.

Inmiddels heeft Nederland het officiële onderzoek weer opnieuw opgestart  naar aanleiding van de bevindingen van de Indonesische journalisten.

Vrijdag werd Defensieminister Bijleveld gevraagd door de Telegraaf of zij denkt dat de Indonesische autoriteiten het onderzoek dit keer wel serieus zullen oppakken en antwoordde met veel meel in de mond: “Daar moet ik van uitgaan. Het beschermen van maritiem erfgoed moet nu eenmaal in samenwerking gebeuren. We zullen ook kritisch meekijken. Het gaat over het handhaven van internationaal gemaakte afspraken. Dat is best ingewikkeld”.

Tja, denk je dan als nabestaande. Het bekende gewauwel van politici over “de onderste steen”, waarin we met z’n allen steeds minder vertrouwen krijgen. Het heeft allemaal met belangen te maken en door de globalisatie worden die belangen steeds ingewikkelder en ondoorzichtiger.

Zoals ik in mijn blog uit 2016 over De slag in de Javazee uiteen heb gezet is mijn familieconnectie een beetje ingewikkeld. Luitenant ter zee Nico Schrakamp, de navigator van Hr.Ms. de Ruyter, is mijn grootvader van moederskant. Mijn moeder kwam voort uit zijn eerste huwelijk, maar voor de oorlog was hij al gescheiden en hertrouwd met Julia de Roy van Zuydewijn met wie hij in 1939 een zoon kreeg. Deze zoon (mijn oom of halfoom) heette ook Nico Schrakamp en is helaas in 2011 overleden.

Omdat mijn opa’s eerste vrouw, mijn oma uit Pekalongan, helemaal uit beeld was verdwenen na de oorlog heb ik als kind altijd zijn tweede vrouw Julia (door mijn vader “tante Juul” genoemd en door mij en mijn zusje “oma Haag”) als mijn oma gezien. “Tante Juul” heeft geen makkelijk leven gehad. Op haar 32e jaar werd ze weduwe zonder het op dat moment te beseffen. Samen met haar zoon Nico junior overleefde ze ternauwernood het “Jappenkamp”. Toen ze na haar bevrijding uit het kamp bij het Rode Kruis informeerde naar haar man, kreeg ze te horen dat hij vermist was. “Dat betekent dat hij dood is”, werd daar tot haar ontsteltenis aan toegevoegd.

Eenmaal terug in Den Haag leefde ze vooral voor haar zoon Nico. Hoewel Nico junior last had van dyslexie wist hij de middelbare school af te ronden, studeerde af als Ir. Chemische Technologie aan de universiteit van Delft en heeft een mooie carrière doorlopen bij Unilever. Later is Nico nog directeur geweest van de Stichting Verpakking en Milieu, een soort belangenorganisatie voor het bedrijfsleven. Ik herinner me hem als een intelligente en fijne man.

Mijn zusje en ik gingen in de jaren zestig altijd met veel plezier logeren bij “Oma Haag” in de Viviënstraat te Den Haag. Ze was een lieve vrouw die prachtig verhalen kon vertellen; een generatie die nog niet verpest was door de TV. In haar witte kever nam ze ons mee naar het strand van Scheveningen.

Nico Schrakamp
Nico Schrakamp, 1902-1942

Al die tijd stond de foto van haar overleden echtgenoot op de schoorsteenmantel, maar veel werd daar niet over gesproken. Als het gesprek toch op haar overleden echtgenoot kwam, sprak “oma Haag” over hem op een manier die een beetje deed denken aan een verliefd schoolmeisje. Hoe charmant hij was bij het Marinebal. Dat ze een tijdje in Amsterdam woonden, in de Kerkstraat. Ze was na de oorlog nooit hertrouwd hoewel er wel aanbidders waren geweest, maar “on n’aime vraiment qu’une seule fois dans la vie”, vertrouwde ze ons toe.

“Oma Haag” ging nooit naar de officiële herdenkingen van de Slag in de Javazee. Ze voelde zich nog steeds een Marinevrouw, maar aan de politiek had ze een broertje dood. Enige uitzondering was premier Piet de Jong, want die kende ze nog uit zijn Marinetijd in Nederlands-Indië. Op haar 90e verjaardag kwam Piet langs met een presentje. Dat vond ze mooi. Een jaar later, in 2001 was dat, is ze op 91-jarige leeftijd overleden na een ongelukkige val van de trap. Het toeval wil dat de scheepswrakken in de Javazee pas een jaar later werden ontdekt door een Australische duiker.

Oma haag0002
“Oma Haag” in 1958 met mijn zusje

Oma Haag verloor haar man in februari 1942, zat drie jaar lang in een Japans kamp tevergeefs te wachten op een teken van leven, heeft haar man nooit kunnen begraven en nooit geweten waar de scheepswrakken lagen. Dat ze de huidige commotie niet meer hoeft mee te maken, is misschien maar goed ook.

Ze wist dat haar man om het leven was gekomen door een ingewikkeld politiek steekspel.  Dat de Nederlandse kolonie onverdedigbaar was geworden na de val van Singapore en het terugtrekken van het grootste deel van de geallieerde luchtmacht, was bekend onder de marineofficieren. Doorman wilde met de vloot uitwijken naar Australië, maar kreeg daarvoor geen toestemming.

In de weken voorafgaand aan de slag waren de mannen dag en nacht in touw, maar kregen klap na klap te verwerken. Zo werd het verkenningsvliegtuigje van de De Ruyter al weken voor de slag uit de lucht geschoten. Ze voeren zonder luchtsteun blind door de Javazee, op zoek naar de Japanse invasievloot, opgejaagd door admiraal Helfrich aan de wal en onze minister van Oorlog Fürstner in Londen.

Op latere leeftijd vertelde “oma Haag” ons over de laatste autorit met haar man naar de Marinehaven van Soerabaja. Met lood in zijn schoenen was hij vertrokken en had haar gezegd dat de kans niet groot was, dat hij nog terug zou keren. Oorlogshelden? Ik zie hem meer als een oorlogsslachtoffer die zijn dure plicht heeft gedaan, net als de andere geallieerde slachtoffers. Het waren er meer dan tweeduizend.

Vermalen in een ingewikkeld internationaal geopolitiek spel, dat niet meer gewonnen kon worden toen de Britse generaal Wavell als hoogste leidinggevende van ABDACOM (American-British-Dutch-Australian Command) aan president Roosevelt en premier Churchill adviseerde om Java te laten vallen. De geallieerde luchtmacht werd teruggetrokken, maar de Nederlandse regering in Londen oordeelde dat er tot het bittere einde gestreden moest worden.

De perikelen nu omtrent de zeemansgraven van onze Marinemannen brengen mij tot de misschien wat bittere gedachte dat er weinig is veranderd. Bij leven werden de mannen opgeofferd in een internationaal politiek belangenspel en nu 76 jaar later is het niet veel beter, wanneer het gaat om het onderzoek naar hun geschonden zeemansgraf.

Ik heb er dan ook niet veel fiducie in dat er nog iets terecht zal komen van dat onderzoek. Ik steun Theo Doorman – de zoon van Karel – in zijn verzoek om eventuele lichamelijke resten te herbegraven op het ereveld van de Koninklijke Marine bij Soerabaja. Maar, net als vroeger onze “oma Haag”, kijk ik sceptisch tegen de rol van de politici aan.

Als ik af en toe op mijn blog of op Twitter een verhaaltje vertel over opa Nico de Marineman en “tante Juul” in Den Haag, dan is het vooral omdat ik op die manier hun nagedachtenis wil eren. Aan de politiek kun je dat maar beter niet overlaten.

 

 

 

Zwak optreden Bolkestein voor BNR Radio

Zwak optreden Bolkestein voor BNR Radio

Hoewel ik altijd een fan ben geweest van Frits Bolkestein en in ieder geval van ’s mans heldere taal en uitgesproken standpunten – hoewel niet altijd gevolgd door even uitgesproken daden – werkte het interview van Bolkestein gisteren bij BNR Radio op mij als een koude douche. De nogal doorzichtige operatie “kaltstellen” van Thierry Baudet door het voormalige VVD-opperhoofd was niet erg geslaagd.

Interviewer Bernard Hammelburg zette namens BNR overigens ook een wat vreemde toon in zijn vraagstelling door het verzet in Oost-Europa tegen EU en de figuur Soros af te doen als vormen van nationalisme, xenofobie en antisemitisme. Gewoon op een neutrale manier een vraag stellen, is er kennelijk niet meer bij tegenwoordig.

Veiligheid Joodse bevolking in Nederland
Al snel kwam het onderwerp van gesprek op een oudere uitspraak van Bolkestein over de afnemende veiligheid van de Joodse bevolking in Nederland. Bolkestein herhaalde nog maar eens wat hij toen vond en nog steeds vindt: herkenbare (dus orthodoxe) Nederlandse Joden moeten hun kinderen adviseren te vertrekken naar Israël of Amerika vanwege de toenemende invloed van islamitisch antisemitisme. Ook Duitsland ziet hij nog steeds als een veilig land voegde Bolkestein eraan toe, want die zouden wel nooit meer in hun oude fouten vervallen.

Nu kunnen we een hoop zeggen over deze uitspraken. Dat Bolkestein de toenemende onveiligheid van Joden aan de orde stelt is wat mij betreft terecht. Vreemd is wel, dat het onderscheid tussen herkenbaar of onherkenbaar Joods zijn tot beslissend criterium wordt verheven. Alsof antisemieten zich ooit dáárdoor hebben laten stoppen. Of iemand wel of niet Joods is kan immers vrij simpel achterhaald worden.

Verder vond ik het merkwaardig dat Bolkestein nu juist Duitsland erbij haalt als voor Joden veilig land terwijl we weten, ook op basis van recente onderzoeken, dat het aantal antisemitische incidenten in Duitsland sterk is toegenomen, mede door de doldwaze migratiepolitiek van Merkel. Een kwart van de Duitse bevolking denkt inmiddels weer antisemitisch en alleen al in Berlijn waren er in 2016 500 aanvallen op Joden.

Gelatenheid
Het meest kwalijke van de uitspraken vond ik echter de gelatenheid waarmee ze gedaan werden. Het was geen noodsignaal in de trant van laten we in vredesnaam de immigratie vanuit islamitische landen beperken, moslims die hier al zijn beter integreren qua normen en waarden en met zijn allen zorgen voor een veilig klimaat waarin ook de Joodse bevolking zich veilig kan voelen. Nee, het was een kil “vertrekt u maar liever, voor uw eigen bestwil”.

Oost-Europa
Vervolgens werd door Bolkestein nogmaals Oost-Europa weggezet als een bende verdwaasden. Ze worden daar dik betaald door de EU en hun verzet tegen de EU is gebaseerd op een USSR-trauma, orakelde de Bolk rustig verder. Dat leiders als Orbán rationele argumenten aanvoeren waarom zij weinig voelen om van Oost- en Centraal-Europa in navolging van West-Europa een soort Eurabia te maken, werd door Bolkestein bewust genegeerd.

Neersabelen van Baudet
Zo kwam de éminence grise uit bij het hogere doel van het gesprek: het neersabelen van de opkomende ster Thierry Baudet namens het VVD-establishment. We herinneren ons nog dat Bolkestein dat op dezelfde manier deed eind jaren negentig bij Pim Fortuyn die overigens een EU-hervormer was: een pleefiguur volgens Bolkestein toen.

Nu moest Thierry Baudet het ontgelden. Baudet heeft succes omdat hij aantrekkelijk is constateerde Bolkestein zurig, om er vervolgens aan toe te voegen dat Baudet geen ideologie heeft, dat hij zich maar beter kan beperken tot piano spelen en dat er fouten zitten in zijn Latijn.

Nu is er wel degelijk kritiek mogelijk op het Nexit-standpunt van Baudet, die heb ik ook, maar kom dan met een gedegen standpunt over de EU en hoe we die kunnen hervormen in decentrale richting. Hoe we soevereiniteit en democratie in onze natiestaat kunnen behouden. Hoe we de massa-migratie in weerwil van een woud aan Europese regels, restricties en rechterlijke uitspraken, weer onder controle kunnen brengen en daarmee ook de veiligheid van de Joodse bevolking kunnen herstellen. Helaas, niets van dit alles. De afkeer van de EU werd door Bolkestein afgedaan als luchtfietserij.

Euro-sprookjes
Tot slot kwam het gesprek nog op de euro. Ook hier wist Bolkestein niets beters te doen dan het oude VVD mantra van de jaren negentig nog eens te herhalen. De eenheidseuro is prima voor Europa als iedereen zich maar aan de begrotingsafspraken houdt. Ook na 15 jaar euro-ellende – hoewel we nu een groeispurt zien als gevolg van zeer riskant ECB-beleid – gaf Bolkestein blijk in dit opzicht geen enkele ontwikkeling te hebben doorgemaakt. Want op de eerste plaats is het een illusie dat alle eurolanden zich aan de regels houden. Op de tweede plaats, als ze dat wél doen (zich aan de regels houden) is het gevolg niet convergentie maar divergentie, vanwege de grote verschillen tussen hun onderlinge economieën en de cycli waarin deze zich bevinden.

Europa kan mijns inziens zeker baat hebben bij een gemeenschappelijke munt, maar zonder een vorm van monetaire flexibiliteit (wisselkoers- en rente aanpassingen) die tegemoet komt aan die onderlinge structurele verschillen, is de gemeenschappelijke munt gedoemd te mislukken. Daarvan lijkt Bolkestein nog nooit te hebben gehoord of hij weigert domweg erover na te denken.

Al met al een uiterst zwak optreden van Frits Bolkestein. Als zijn missie was het namens de VVD torpederen van de politieke komeet Thierry Baudet, kunnen we concluderen: missie mislukt.

 

Ronny

Ronny

Hoe begon het eigenlijk? Ik luisterde laatst naar het prachtige liedje Voor haar van Frans Halsema.

Op de één of andere manier realiseerde ik me dat de Amsterdamse artiesten Frans Halsema en Ronny Bierman beiden in februari 1984 zijn overleden door kanker. Veel te jong. Ronny is geboren in 1938 en Frans in 1939, dus ze waren nog maar 45 (Ronny) en 44 (Frans) jaar oud toen zij ons al kwamen te ontvallen.

Er lopen parallellen tussen beider levens. Ze waren van eenvoudige komaf zoals dat heet, waren al vroeg vastbesloten om artiest te worden en waren beiden leerling in het eerste bestaansjaar van Bob Bouber’s cabaretschool, de geïmproviseerde voorganger van de latere kleinkunstacademie. Vanuit een groep van 350 enthousiastelingen in het begin in 1959, studeerde Ronny als enige af in 1962 en was daarmee Nederlands eerste officiële kleinkunstenares.
Ronny 10

Ronny 6
Ronny Bierman in 1955, nog maar 17 jaar oud. Foto Wout v.d. Hoef

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vervolgens verdiepte ik me, ik weet eigenlijk niet precies waarom, meer in het leven van Ronny. Al in de jaren 60 trad zij veelvuldig op in cabaretshows, op televisie en in musicals. In 1963 vormde zij op toneel een duo met Sylvia de Leur, met het komische nummer “Wij zijn de meisjes van de VVV”.

Ook op het toneel was Ronny te zien. In 1970 speelde ze in een toneelstuk in Maastricht. De immer kritische toneelrecensent Ischa Meijer was daar aanwezig en sabelde het toneelstuk neer, maar voor het optreden van Ronny Bierman had hij niets dan lof.

Ronny Ischa

Ronny 9In 1971 volgde Ronny’s doorbraak voor het grote publiek toen zij de hoofdrol speelde als “Blonde Greet” (hoewel zelf roodharig) in de eerste grote bioscoopfilm van Paul Verhoeven en cameraman Jan de Bont: Wat zien ik?!

Een film die nog steeds in de top 5 staat van meest bekeken Nederlandse bioscoopfilms. Door de naaktscènes en het pikante onderwerp – het leven van twee dames van lichte zeden, gespeeld door Ronny Bierman en Sylvia de Leur – veroorzaakte de film veel opschudding en zou trendsetter zijn voor veel Nederlandse films in de jaren 70. De film is tegenwoordig in zijn geheel te zien op Youtube.

 

Hoewel het verhaal niet veel voorstelt – dat vonden Verhoeven en De Bont toen ook al – bevat deze film schitterende, nostalgische beelden van Amsterdam begin jaren 70. En uiteraard van de prachtige Ronny, met haar grote sprekende ogen en bijzondere mimiek.

businessisbusiness-1600x900-c-default
Sylvia de Leur en Ronny Bierman in Wat zien ik?!

Het lijkt erop dat Ronny Bierman als actrice daarna wat meer op het tweede plan geraakte. We zien haar nog wel in bioscoopfilms zoals De Inbreker met Rijk de Gooijer, maar de hoofdrol ging in die films meestal naar Willeke van Ammelrooy. Het kan zijn dat Willeke daar wat meer het figuur voor had, of misschien voelde Ronny zich niet prettig bij dergelijke sexy rollen. Ik lees dat zij moeite had met haar naaktrol in Wat Zien ik?! In een interview in 1976 zei ze: “misschien ben ik preuts, maar de kleren gaan niet meer uit. Ik heb geen behoefte aan hijgers aan de telefoon”.

Na Wat zien ik?! kiest ze op TV voor de rol van tamelijk kuise, volkse vrouwen, zoals Tilly Zekereplaats in Citroentje met Suiker. In het musicalgebeuren werd zij gepasseerd door Jenny Arean, die iets beter kon zingen en grote successen vierde met de eerdergenoemde Frans Halsema. Ook Japerina de Jong  kwam iets beter uit de verf in musicals.

Ronny 4 citroentje 1973
Ronny Bierman naast Elsje de Wijn in Citroentje met Suiker (1973)

Misschien was Ronny Bierman voor het echt doorbreken als grote ster teveel een eigenzinnig multitalent, gesteld op persoonlijke vrijheid. Een impresario had ze niet; Ronny deed liever haar eigen zaken. Ze speelde net zo makkelijk volksvrouwen als keurige dames. Ze wisselde TV optredens af met film, toneel, cabaret en musicals. Ook verscheen ze als jurylid in de Berend Boudewijn Kwis, waarvoor toen heel Nederland aan de buis gekluisterd zat. Net als veel acteurs van haar generatie (Piet Römer, Adèle Bloemendaal) schakelde ze moeiteloos tussen plat Amsterdams en keurig ABN.

Haar eigen achtergrond had daar natuurlijk mee te maken: opgegroeid in het volkse Amsterdam West, na een tussenstap in 1969 verhuisd naar de keurige Jacob Obrechtstraat in Amsterdam Oud-Zuid. Niet ver van waar ik vroeger woonde, in de Johannes Verhulststraat. Het was een vorm van sociale mobiliteit die ik herken in mijn eigen familie. De meer succesvolle mensen verkasten vroeger van de volkswijken naar het deftige Amsterdam Zuid.

Daar had Ronny haar plekje wel gevonden, vertelde zij in één van de spaarzame interviews waarin haar privéleven ter sprake kwam, in 1974 in het Parool.  Ze vertelt daarin dat ze zich gelukkig voelt in de Jacob Obrechtstraat en omgeving omdat de huizen er individueel en karakteristiek zijn, “De deuren, de balkonhekken, de stoepjes: ’t is zo lief allemaal. Al die huizen hebben iets eigens”, zegt Ronny en refereert daarbij aan de lelijke moderne kantoorkolossen, die het uiterlijk van de stad inmiddels verpesten.

Ook vertelt ze in dit interview over haar voorliefde voor het Vondelpark, waar ze soms doelloos rondwandelt. Het doet haar denken aan haar jeugd in Amsterdam West, want als ze met haar ouders de stad in ging voerde de weg terug door het Vondelpark. Die route nam ze altijd liever dan door de parallel gelegen Overtoom te fietsen of te lopen.

Ronny 7
Ronny Bierman in 1970. Foto van Harry Pot.

Wat betreft haar privéleven was Ronny Bierman doorgaans zwijgzaam, maar met een beetje googelen kom ik erachter dat zij van 1976 tot aan haar dood in 1984 samenwoonde met de grimeur van Oost-Duitse afkomst, Ulli von Ullrich. Destijds een bekende in de toneelwereld. Still going strong gelukkig, want in 2016 maakte Ulli nog een commercial voor de Rabo met een bejaarde filmcrew.

Van het latere werk van Ronny Bierman is niet zo veel terug te vinden, maar zij bleef verschijnen in films, op toneel, in musicals en in cabaretvoorstellingen. Ook verscheen zij in 1983 nog kort op TV in een serie van de Dolly Dots als mevrouw Kromsky, een “spiritiste”. In deze serie was ook Sylvia de Leur te zien.

Schermafdruk 2018-01-13 21.47.32
Ronny in 1983 als “spiritiste” in een TV-serie met de Dolly Dots

Helaas krijgt in 1983 een ongeneeslijke vorm van leverkanker haar in de greep. Ze moest haar rol in het toneelstuk “Koppen dicht” teruggeven en begin 1984 de strijd opgeven. Ronny werd begraven op Zorgvlied. In 2014 werd haar graf “geruimd” stond op Wikipedia, maar die zin heb ik verwijderd: het past niet bij haar. Liever denken we bij Ronny Bierman terug aan die mooie voorstellingen en films; laat dat dan haar laatste rustplaats zijn.

Zo verviel ik tot sombere overpeinzingen. Zelf heb ik mijn moeder jong verloren door kanker, zij was nog maar 35 jaar en in de bloei van haar leven toen ze overleed. Ronny Bierman en Frans Halsema werden dus maar 45, resp. 44 jaar door die nare ziekte.

Wat is dat toch, die domme loterij van leven en dood, vroeg ik me af. Ik hoor mensen wel eens zeggen dat het allemaal te maken heeft met positief denken en hoe je in je vel zit, maar daar geloof ik niet zo in. Denk dat het een stupide loterij is. Er hoeven maar een paar cellen verkeerd te muteren en de besten onder ons worden uit het leven gegrepen.

Volgens de theorie van psychologen moet je bij een overlijden na aanvankelijk verzet tot acceptatie komen. Daarna volgt verwerking. Daar ben ik waarschijnlijk nooit zo goed in geweest. Na de dood van mijn moeder – ik heb het beschreven in mijn E-boek Heimwee naar de Gerard Doustraat – raakte ik in mijzelf gekeerd. Ik verzon liever mijn moeder opnieuw in mijn gedachten, dan onder ogen te zien dat ze er niet meer was.

Zelfs nu betrap ik me erop – hoewel ik haar niet eens gekend heb – dat ik de neiging heb in mijn hoofd een herboren Ronny Bierman te bedenken die weer zingt, acteert en danst dat het een lieve lust is en daarmee zichzelf en haar publiek zielsgelukkig maakt. Maar nu ben ik oud en wijs genoeg om mezelf bij de kraag te grijpen. Back to reality, Jan.

We moeten ons leven leiden met en voor de levenden. Het is niet anders. Wel geloof ik dat we degenen die er niet meer zijn, een plekje onder de zon moeten gunnen, waar we af en toe met ze kunnen praten. Al was het maar een groetje. Dag Ronny. Dag Frans. Helaas ontbreekt dat plekje in onze moderne westerse cultuur. Alles is gericht op het hier en nu.