Hoewel ik altijd een fan ben geweest van Frits Bolkestein en in ieder geval van ’s mans heldere taal en uitgesproken standpunten – hoewel niet altijd gevolgd door even uitgesproken daden – werkte het interview van Bolkestein gisteren bij BNR Radio op mij als een koude douche. De nogal doorzichtige operatie “kaltstellen” van Thierry Baudet door het voormalige VVD-opperhoofd was niet erg geslaagd.

Interviewer Bernard Hammelburg zette namens BNR overigens ook een wat vreemde toon in zijn vraagstelling door het verzet in Oost-Europa tegen EU en de figuur Soros af te doen als vormen van nationalisme, xenofobie en antisemitisme. Gewoon op een neutrale manier een vraag stellen, is er kennelijk niet meer bij tegenwoordig.

Veiligheid Joodse bevolking in Nederland
Al snel kwam het onderwerp van gesprek op een oudere uitspraak van Bolkestein over de afnemende veiligheid van de Joodse bevolking in Nederland. Bolkestein herhaalde nog maar eens wat hij toen vond en nog steeds vindt: herkenbare (dus orthodoxe) Nederlandse Joden moeten hun kinderen adviseren te vertrekken naar Israël of Amerika vanwege de toenemende invloed van islamitisch antisemitisme. Ook Duitsland ziet hij nog steeds als een veilig land voegde Bolkestein eraan toe, want die zouden wel nooit meer in hun oude fouten vervallen.

Nu kunnen we een hoop zeggen over deze uitspraken. Dat Bolkestein de toenemende onveiligheid van Joden aan de orde stelt is wat mij betreft terecht. Vreemd is wel, dat het onderscheid tussen herkenbaar of onherkenbaar Joods zijn tot beslissend criterium wordt verheven. Alsof antisemieten zich ooit dáárdoor hebben laten stoppen. Of iemand wel of niet Joods is kan immers vrij simpel achterhaald worden.

Verder vond ik het merkwaardig dat Bolkestein nu juist Duitsland erbij haalt als voor Joden veilig land terwijl we weten, ook op basis van recente onderzoeken, dat het aantal antisemitische incidenten in Duitsland sterk is toegenomen, mede door de doldwaze migratiepolitiek van Merkel. Een kwart van de Duitse bevolking denkt inmiddels weer antisemitisch en alleen al in Berlijn waren er in 2016 500 aanvallen op Joden.

Gelatenheid
Het meest kwalijke van de uitspraken vond ik echter de gelatenheid waarmee ze gedaan werden. Het was geen noodsignaal in de trant van laten we in vredesnaam de immigratie vanuit islamitische landen beperken, moslims die hier al zijn beter integreren qua normen en waarden en met zijn allen zorgen voor een veilig klimaat waarin ook de Joodse bevolking zich veilig kan voelen. Nee, het was een kil “vertrekt u maar liever, voor uw eigen bestwil”.

Oost-Europa
Vervolgens werd door Bolkestein nogmaals Oost-Europa weggezet als een bende verdwaasden. Ze worden daar dik betaald door de EU en hun verzet tegen de EU is gebaseerd op een USSR-trauma, orakelde de Bolk rustig verder. Dat leiders als Orbán rationele argumenten aanvoeren waarom zij weinig voelen om van Oost- en Centraal-Europa in navolging van West-Europa een soort Eurabia te maken, werd door Bolkestein bewust genegeerd.

Neersabelen van Baudet
Zo kwam de éminence grise uit bij het hogere doel van het gesprek: het neersabelen van de opkomende ster Thierry Baudet namens het VVD-establishment. We herinneren ons nog dat Bolkestein dat op dezelfde manier deed eind jaren negentig bij Pim Fortuyn die overigens een EU-hervormer was: een pleefiguur volgens Bolkestein toen.

Nu moest Thierry Baudet het ontgelden. Baudet heeft succes omdat hij aantrekkelijk is constateerde Bolkestein zurig, om er vervolgens aan toe te voegen dat Baudet geen ideologie heeft, dat hij zich maar beter kan beperken tot piano spelen en dat er fouten zitten in zijn Latijn.

Nu is er wel degelijk kritiek mogelijk op het Nexit-standpunt van Baudet, die heb ik ook, maar kom dan met een gedegen standpunt over de EU en hoe we die kunnen hervormen in decentrale richting. Hoe we soevereiniteit en democratie in onze natiestaat kunnen behouden. Hoe we de massa-migratie in weerwil van een woud aan Europese regels, restricties en rechterlijke uitspraken, weer onder controle kunnen brengen en daarmee ook de veiligheid van de Joodse bevolking kunnen herstellen. Helaas, niets van dit alles. De afkeer van de EU werd door Bolkestein afgedaan als luchtfietserij.

Euro-sprookjes
Tot slot kwam het gesprek nog op de euro. Ook hier wist Bolkestein niets beters te doen dan het oude VVD mantra van de jaren negentig nog eens te herhalen. De eenheidseuro is prima voor Europa als iedereen zich maar aan de begrotingsafspraken houdt. Ook na 15 jaar euro-ellende – hoewel we nu een groeispurt zien als gevolg van zeer riskant ECB-beleid – gaf Bolkestein blijk in dit opzicht geen enkele ontwikkeling te hebben doorgemaakt. Want op de eerste plaats is het een illusie dat alle eurolanden zich aan de regels houden. Op de tweede plaats, als ze dat wél doen (zich aan de regels houden) is het gevolg niet convergentie maar divergentie, vanwege de grote verschillen tussen hun onderlinge economieën en de cycli waarin deze zich bevinden.

Europa kan mijns inziens zeker baat hebben bij een gemeenschappelijke munt, maar zonder een vorm van monetaire flexibiliteit (wisselkoers- en rente aanpassingen) die tegemoet komt aan die onderlinge structurele verschillen, is de gemeenschappelijke munt gedoemd te mislukken. Daarvan lijkt Bolkestein nog nooit te hebben gehoord of hij weigert domweg erover na te denken.

Al met al een uiterst zwak optreden van Frits Bolkestein. Als zijn missie was het namens de VVD torpederen van de politieke komeet Thierry Baudet, kunnen we concluderen: missie mislukt.

 

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s