Het debat over de EU is de laatste jaren enorm gepolariseerd geraakt. Tegenstanders spreken over een “EUSSR” met rancuneuze en machtsdronken figuren aan de top. Voorstanders roepen dat de EU geleid heeft tot vrede en veiligheid in Europa en noemen de tegenstanders van de EU gevaarlijke populisten.

Door deze polarisatie is de gulden middenweg van een hervormde, flexibele EU ondergesneeuwd geraakt. Toch wijzen peilingen uit dat er in West-Europa nog geen meerderheid is om EU en eurozone te verlaten. Wél is een meerderheid van de bevolking voorstander van een flexibeler EU, dat wil zeggen een EU waarbij zoveel mogelijk bevoegdheden teruggeplaatst worden naar het nationale niveau.

Een verstandige stap terug in plaats van de dollemansrit vooruit van Verhofstadt.

Blijkens een opinieonderzoek vorig jaar is maar liefst 62% van de Duitsers voorstander van het terughalen van bevoegdheden van de EU naar de natiestaat en ik vermoed dat dit in andere Europese landen hetzelfde zal zijn. De meerderheid van de burgers wil dus niet per se uit de EU, maar wil wel minder EU. Helaas is dit geluid in het debat nauwelijks te horen.

De tegenstanders van de EU verklaren deze voor onhervormbaar; voorstanders doen niet veel anders dan dreigen met hun populisten- of Hitlervergelijkingen à la Geert Mak. Hierdoor is een rationeel debat over EU en euro vrijwel onmogelijk geworden.

Intussen doet de EU ondanks de groeiende scepsis niet anders dan de eenheidsgedachte doordrammen. Dat gaat van EU-gebiedsuitbreiding en een EU-leger (Schulz, Verhofstadt) tot een gemeenschappelijke winstbelasting voor grote bedrijven; een beleid dat Nederland een half miljoen banen zou kunnen kosten volgens de Telegraaf van vanochtend.

Hierdoor stappen steeds meer EU-hervormers (zoals ondergetekende) puur uit afkeer en weerzin over naar het anti-EU kamp.

Hoe zou een flexibele EU eruit kunnen zien?
Hoe zou een flexibele EU eruit kunnen zien? Om te beginnen moeten we dan zoals ik de afgelopen jaren in mijn blogs steeds benadrukt heb kijken naar de monetaire unie (eurozone). Die is immers bewust opgezet door Jacques Delors om de basis te vormen van een politieke unie. De enige weg naar een EU met meer beleidsruimte voor nationale staten is dus de weg van meer monetaire flexibiliteit.

Er zijn verschillende opties om te komen tot monetaire flexibilieit. Zelf ben ik al jaren voorstander van The Matheo Solution van André ten Dam waarbij de euro als betaalmiddel en het euro-pact in stand blijven maar nationale munten terugkeren in het monetaire stelsel (echter niet als betaalmiddel). Hierdoor ontstaat weer flexibiliteit op het vlak van lonen en prijzen e.d.  Andere opties zijn parallelle munten, een tijdelijke euro-holiday van sterke dan wel zwakke landen, een noordelijke en een zuidelijke euro (Neuro/Zeuro model), etc.

Uiteraard kunnen we ook terug naar monetaire flexibiliteit door de euro af te schaffen en voor alle landen weer nationale munten in te voeren maar de kans op een systeemcrisis is dan groot. Bovendien worden de voordelen van de euro die er óók zijn (monetair anker, wapen tegen speculanten à la Soros, wereldwijde reserve- en handelsmunt etc.) dan opgegeven.

Als eenmaal monetaire flexibiliteit is teruggebracht is zal de EU/eurozone weer kunnen ademen. Landen kunnen weer zelf keuzes maken hoe ze hun huishoudboekje op orde brengen en in welk tempo ze dat doen, al blijft er uiteraard een noodzaak om te hervormen. Als landen zoals Italië of Griekenland hun industrie en MKB een kickstart kunnen geven door een devaluatie is het makkelijker om parallel daaraan hervormingen door te voeren.

Middenweg
Wat dan rest is om op een verstandige manier te kijken naar zaken als Europese Defensie, grensbewaking, asielbeleid, etc. Een EU-leger lijkt mij niet wenselijk, maar meer samenwerking is prima. Bij het asielbeleid kunnen landen dan zelf aangeven of en hoeveel asielzoekers ze willen opnemen in plaats van de gedwongen winkelnering (asielzoeker quota van Frau Merkel en de Europese Commissie) die we nu zien en die de EU bedreigt in haar existentie.

Ook wat betreft grensbewaking zijn verschillende pragmatische opties denkbaar wanneer we eenmaal uit het simpele Voor/Tegen EU-denken stappen. EU landen zouden bijvoorbeeld kunnen besluiten op vrijwillige basis te investeren in betere bewaking van de EU-buitengrenzen op basis van Australisch “sovereign borders” beleid, maar tegelijkertijd het Schengenverdrag versoepelen door landen toe te staan identiteitscontroles te houden aan hun nationale grenzen wanneer de situatie daarom vraagt. Met behulp van slimme ICT oplossingen (paspoort scans) hoeft dat niet tot enorme opstoppingen aan de grens te leiden.

En, last but not least: van een dergelijke flexibele EU zou het Verenigd Koninkrijk na een nieuwe referendum gewoon lid kunnen blijven, met alle voordelen van dien zeker ook voor Nederland!

Kortom, de pragmatische middenweg van een hervormde, flexibele EU à la carte is zeker denkbaar en zou rationeel gezien ook de beste oplossing zijn voor de problemen waarvoor we nu gesteld zijn, zoals ongecontroleerde massa-immigratie, toenemende terreurdreiging, permanente stagnatie door de eenheidseuro, etc.

Doordat het debat gemonopoliseerd wordt door de EU-eenheidsdenkers met hun pensée unique (méér EU, méér migratie, de eenheidseuro is heilig, etc.) en tegenstanders daardoor bevestigd worden in hun afkeer van de EU en radicaliseren, komt die middenweg steeds minder aan bod. Het EU-debat is daardoor verworden tot een welles/nietes debat.

Advertenties

2 gedachtes over “Een flexibele EU

  1. De ict-oplossingen aan de grenzen moeten door Jan méér onderbouwd worden. Ook automatische scans van nummerplaten? En ingrijpen snel daarna bij een criminele hit?
    Een EU-leger zoals de VS? Laten eerst alle lidstaten maar eens naar 2% van de begroting gaan. En méér samenwerking. Misschien vele jaren later pas naar vorming EU-leger.

    Liked by 1 persoon

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s