Een jaar of twee geleden zag ik tijdens de Palestina demonstraties via een Facebook contact toevallig een speech  van haatrapper Appa die te keer ging over Israel en “zionistische honden”, aangevuurd door een menigte van duizenden die extatisch Allahoe Akbar krijsten. Dat was niet in Raqqa, maar in Den Haag. Ik geloof dat mij toen de schellen van de ogen vielen.

Er was iets aan de hand in Nederland, in West-Europa en de rest van de wereld en het was bepaald onguur. Kort vóór die haatspeech van Appa, in mei 2014, hadden we de brute aanslag meegemaakt in het Joods Museum te Brussel en er waren diverse antisemitische aanslagen in Frankrijk, waaronder de terreuraanslag op een school met Joodse kinderen in Toulouse.

Over het optreden van rapper Appa in Den Haag en Rotterdam schreef ik destijds een blog  voor de Dagelijkse Standaard, onder de titel: Hoe antisemitisch zijn de Palestina demonstranten

Van kwaad tot erger
Sindsdien is het er bepaald niet beter op geworden. We hebben natuurlijk de verschrikkelijke aanslagen in Frankrijk gehad in 2015 en 2016, met heel wat antisemitische tinten zoals de aanslag op de Joodse supermarkt parallel aan de Charlie Hebdo-aanslag en ook de moordpartij later in de Bataclan zou een antisemitisch tintje hebben (de eigenaar zou Joods zijn) en zo kan ik nog een tijdje doorgaan.

joodse-scholen
Bewaking bij Joodse scholen

In Nederland worden Joodse scholen en andere instellingen inmiddels zwaarder bewaakt dan ooit tevoren.  Het zal niet voor niets zijn: het aantal gewelddadige antisemitische incidenten neemt hand over hand toe, zoals bijvoorbeeld de laffe aanval vorig jaar op het bejaarde echtpaar Sam en Diana Blog in Amsterdam, notabene twee Holocaust overlevenden.

Intussen leven we nog steeds in een tijdperk van politiek-correcte verblinding: onze elite (politici, media, bedrijfsleven) kijkt massaal weg ten opzichte van de bron van veel van deze gebeurtenissen, de islam of islamitische cultuur en meer specifiek het islamitisch antisemitisme, dat deels vermomd gaat als “antizionisme”.

Terwijl onze politieke, economische  en culturele elite zich in alle bochten wringt om het piepkleine Israel verantwoordelijk te stellen voor zo’n beetje alles wat fout gaat in de wereld, wordt er structureel gezwegen over het islamitisch antisemitisme en de groeiende invloed daarvan in West-Europa. Uri van As schreef er gisteren nog een indringend blog over:  Jonathan Sacks en het nieuwe antisemitisme.

Bespiegelingen over het verleden
Terwijl de bovengenoemde zaken iedere weldenkende Nederlander zorgen baren, leidt het bij mij (en ik denk bij vele anderen) tot een extra reflectie op het verleden.

Ik behoor tot de generatie die is opgevoed met de gruwel van de Holocaust, maar de systematische moord op ca. 102.000 Joodse landgenoten is een dusdanig weerzinwekkend gebeuren dat het voor het menselijk brein nauwelijks te bevatten is. Het ultieme kwaad wordt daardoor een abstractie; een aantal dat je niet kunt bevatten: ruim zes miljoen doden door de Holocaust waaronder ca. 102.000 Joodse Nederlanders.

Het lezen van individuele documenten zoals het dagboek van Anne Frank en het kennis nemen van de individuele lotgevallen van de slachtoffers, stelt ons in staat ons beter met de slachtoffers identificeren en tot een begin van een besef te komen van wat er gebeurd is.

Zo kan ik me nog goed herinneren hoe het lezen begin jaren tachtig van de prachtige dagboeken van de filosofisch ingestelde, misschien wat esoterische Etty Hillesum, verzameld in het boek Het verstoorde leven mij diep raakte.

cover-etty-hillesumIn haar dagboek las ik hoe Etty ergens in Amsterdam-Zuid ’s avonds bij een stoplicht van haar fiets sprong, om snel een haar ingevallen gedachte te noteren. Dat ontroerde me en ik zou het bij wijze van spreken zelf geweest kunnen zijn die daar fietste. In 1943 stierf Etty Hillesum in Auschwitz.

Omdat ik me de afgelopen jaren met behulp van de archiefsite Delpher meer verdiept heb in het leven van mijn grootvader, de Amsterdamse dierenarts / Sinterklaas / schrijver / bestuurslid Oranje Comité etc. Dr. Jan Gajentaan, en dan vooral de periode van het interbellum, kwam zijn vrij grote netwerk van Joodse vrienden en kennissen van voor de oorlog opnieuw tot leven in mijn gedachten.

Zo had je de huisarts tevens politicus (hij had een eenmanspartij in de Amsterdamse gemeenteraad) Dr. Maurits “Maupie” de Hartogh, de man die in 1932 het ICA  (Initiatief Comité Amsterdam) oprichtte en in 1934 het initiatief nam tot de grote Amsterdamse Sinterklaasintocht. Net als cartoonist Jo Spier, de man die het hondje tekende voor het boek van mijn opa, wist hij ternauwernood het concentratiekamp Theresienstadt te overleven.

aaaVolgende patientVeel andere Joodse relaties van mijn grootouders waren minder gelukkig. Andries Blitz, de uitgever van het boek van mijn grootvader (zie afbeelding links) dat nog in november 1940 werd uitgegeven dus tijdens de Bezetting, werd al in 1942 vermoord in Auschwitz.

Cultuurliefhebber Jo Josephus Jitta (oprichter van de Vrienden van het Concertgebouw en net als mijn grootvader ICA-bestuurslid) en zijn vrouw Rosi stierven in 1943 in Sobibor. Misschien de beste vriend voor de oorlog van mijn opa, zijn leeftijdsgenoot Max Goldenberg, stierf op 18 maart 1945 in Bergen-Belsen. Zijn vrouw Hanna kwam daar om op 7 april 1945; precies één week voordat dit concentratiekamp bevrijd werd.

Door kennis te nemen van de bittere lotgevallen van de Joodse vrienden van mijn grootouders is het besef van de gruwelijkheid van de Holocaust dieper ingedaald bij mij.

Parallellen toen en nu
Over de Jodenvervolging tijdens WO2 in Nederland en het enorm hoge percentage gedeporteerden die niet overleefden (ca. 75% van de totale Joodse bevolking in Nederland kwam om) ten opzichte van andere landen, is veel gezegd en geschreven.

Zo hadden we Nanda van der Zee die in haar boek Om erger te voorkomen kritiek had op de rol van koningin Wilhelmina en de regering die de wijk namen naar Londen. Ook is er het onderzoek geweest van de historici Griffioen en Zeller, die de situatie in Nederland wetenschappelijk vergeleken hebben met Frankrijk en België, waar een veel lager percentage slachtoffers viel.

Dit onderwerp is nog altijd dusdanig zwaar en beladen en ook complex dat ik me op basis van mijn beperkte kennis liever niet actief in het debat meng. Bovendien bedrijven we dan per definitie what… if geschiedenis, met redeneringen zoals:
zou het niet beter afgelopen zijn als… (als koningin Wilhelmina niet uitgeweken was naar Engeland; als de Joodse bevolking eerder begonnen was met onderduiken, als de spoorwegen en de politie niet hadden meegewerkt, etc).

Het zijn stuk voor stuk hypothetische vragen waarop je alleen maar hypothetische antwoorden kunt verzinnen. Toch zijn het relevante vragen, waarschijnlijk waren er bij een betere strategie en tactiek in het begin van de oorlog en een minder coöperatieve houding van delen van het Nederlandse overheidsapparaat bij de deportaties minder slachtoffers gevallen onder de Joodse bevolking.

Appeasement
Een minstens even relevante vraag die we ons moeten stellen als het gaat om de geest van appeasement  van de elite die ook nu weer rondwaart heeft betrekking op een eerdere periode, de tijd van begin jaren dertig tot het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog in september 1939 toen Hitler Polen binnenviel.

Begin jaren dertig toen Hitler aan de macht kwam in Duitsland, stond het nazisme nog relatief zwak in de schoenen, had het geen groot militair apparaat en het Duitse leger had nog geen moderne oorlogservaring. De Europese elite nam geen effectieve stappen om het gevaar te neutraliseren; uit angst voor oorlog en geweld keek men liever weg. De geest van appeasement waarde door Europa en ook door de Verenigde Staten.

Natuurlijk moeten we oppassen met het klakkeloos vergelijken van de situatie toen en nu en de  onvermijdelijke Godwins die daaruit voortkomen. Maar toch… net zoals toen de toch openlijk uitgesproken bedoelingen van Hitler met betrekking tot de Joodse bevolking niet of nauwelijks tot actie hebben geleid, zien we nu dat het islamitisch antisemitisme welig kan tieren maar nauwelijks benoemd wordt, laat staan dat er veel aan gedaan wordt.

Onze elite en media reageren erop met een vaag betoog waarin “islamofobie” gelijk wordt gesteld aan antisemitisme maar benoemt niet het islamitisch antisemitisme als hoofdoorzaak van het opkomend antisemitisme in Europa, zoals Uri aangaf in zijn stuk.

In plaats van benoemen en actie nemen, is er een manie ontstaan bij onze politieke elite en hun huisbladen zoals NRC Handelsblad om Israel in een kwaad daglicht te stellen en dit land – met al haar mogelijke gebreken nog altijd de enige functionerende democratie in het Midden-Oosten – telkens te duiden als de oorzaak van alle kwaad.

Daarbij gaat men veelal voorbij aan het antisemitisme van de Arabische bevolking in het Midden-Oosten dat al in de jaren dertig van de vorige eeuw welig tierde. Niet voor niets waren de Groot-Moefti van Jeruzalem Amin al-Hoesseini en Adolf Hitler, dikke vrienden.

al-husseinihitler

Natuurlijk, de situaties zijn niet goed vergelijkbaar. Terwijl het nazisme zich vanaf 1933 manifesteerde middels een eigen staat in West-Europa, te weten Duitsland, heeft het islamo-nazisme zich gevestigd middels een staat in het Midden-Oosten, te weten Islamitische Staat (IS). Deze staat is nu militair gesproken op het punt van instorten aangekomen en zal dus ondergronds gaan. De beweging die erachter staat, te weten de radicale islam maar ook  de radicalisering van de islam zelf, is wijder verspreid en rukt op over de hele wereld.

Onze elite slaagt er niet in dit kwaad te benoemen maar murmelt iets over gebrek aan stageplaatsen en over verwarde mannen en is druk doende met blaming the victim: Israel moet het keer op keer ontgelden.

Islamitisch antisemitisme wordt nauwelijks besproken in de media en islamitische migranten (waaronder hoge aantallen asielzoekers) worden hierop niet gescreend, waardoor de antisemitische krachten in Nederland en Duitsland versterkt worden door de zeer grote asielstroom.

Uit onderzoek  van prof. Ruud Koopmans bleek dat maar liefst 45% van de moslims in Nederland (dan hebben we het over degenen die hier al generaties zijn) antisemitische gedachten koesteren. Voor degenen die “vers” uit het Midden-Oosten hier aankomen zal dat in veel heviger mate gelden gezien de constante antisemitische indoctrinatie daar door media en machthebbers.

Tijd voor actie
Gisteren schreef Uri van As aan het einde van zijn blog:

Het gemuteerde virus (het antisemitisme, JG)  tast alles aan. Het door Sacks geschetste toekomstbeeld zou nog voorkomen kunnen worden als bestuurders, politici en mediaredacties hun verantwoordelijkheid voor de rampzalige ontwikkelingen erkennen en de koers drastisch verleggen. Gezien Europa’s geschiedenis lijkt het verstandiger daar niet langer op te vertrouwen.

Ik denk dat Uri het grootste gelijk van de wereld heeft. Toch is er dus een kleine hoop: als bestuurders, politici, mediaredacties en in brede zin alle burgers van Nederland cq. in de westerse wereld hun verantwoordelijkheid nemen, de pijnlijke waarheid inzake islamitisch antisemitisme – zonder daarmee moslims te stigmatiseren – onder ogen zien en de koers drastisch verleggen zoals Uri schrijft, kan misschien erger voorkomen worden.

De hamvraag is dus: gaan we het dit keer wél doen, het opkomend antisemitisme onomwonden benoemen en concreet actie ondernemen, of laten we het weer zijn gang gaan net als de vorige keer?

 

 

 

 

Een gedachte over “Antizionisme, antisemitisme en wat dies meer zij: het zijn weer barre tijden

  1. Prima blog. Op slechts enkele punten na ben ik het niet met Jan eens. Hij is weliswaar rechts en ik van het midden, maar tussen ons zijn compromissen mogelijk. Dat weten de PVV en VVD nog niet. De extreemste opvattingen van Wilders zijn mogelijk wél een obstakel voor een compromis.

    Geliked door 1 persoon

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s