In dit stukje wil ik proberen uiteen te zetten waarom in sociaal-economisch opzicht de PVV beter bij mij past dan VNL.  Iets dat heeft meegewogen bij mijn besluit de PVV te gaan steunen, waar ik voorheen korte tijd lid ben geweest van Artikel 50 en VNL (tot aan de benoeming van Bram Moszkowicz).

VNL omschrijft zichzelf als klassiek-liberaal of economisch rechts. Als bestaansreden voor VNL wordt vaak aangevoerd dat de PVV in de periode na 2007/8 “te links” is geworden. Zo was de PVV in 2006 nog voor een lage vlaktaks, maar dat staat nu niet meer in het programma. VNL daarentegen is voorstander van een vlaktaks (één belastingtarief van 22,9%) voor alle belastingplichtigen.

Op de stelling dat de PVV “links” is geworden, valt een hoop af te dingen. Op de website van Joost Niemöller heeft Dr. Gert Jan Mulder ooit een uitgebreid artikel  daarover geschreven: de veronderstelde links-economische koers van PVV

Als we kijken naar het stemgedrag van de PVV dan stemmen zij vaker mee met de VVD dan met linkse partijen. Wel maakt de PVV zich sterk voor een socialer beleid als het gaat om de zorg (geen eigen risico meer) en ook voor uitkeringen en pensioenen.

De PVV wil dat onder meer betalen door te besparen op de kosten van massa-immigratie, op  verplichte EU bijdragen (inclusief noodfondsen e.d.) door de EU te verlaten, en op ontwikkelingshulp. Zes jaar geleden al berekende onderzoeksbureau Nyfer in opdracht van de PVV dat ruim 7 miljard euro per jaar bespaard kan worden alleen al door te stoppen met massa-immigratie.

De PVV streeft dus naar een goed sociaal beleid in combinatie met lastenverlichting. Dat lijkt mij geen links beleid maar eerder een midden (centrum) propositie in het politieke spectrum. Ik weet niet wat de PVV precies voor ogen heeft als het gaat om toekomstige belastingtarieven of collectieve uitgavenquote (deze is momenteel ongeveer 45% in Nederland), maar als je het PVV programma 2012 – 2016 doorleest blijkt dat de PVV weliswaar de sociale zekerheid in stand wil houden, maar streeft naar een kleinere overheid en lagere lasten.

Schermafdruk 2016-09-03 08.10.59
Uit het PVV programma 2012 – 2016

Nu ken ik niet precies de doorrekening van het programma van VNL maar door de vlaktaks van 22,9% is het waarschijnlijk zo dat de burger of ondernemer bij VNL minder belasting zal betalen, vooral in de categorie mensen met hogere inkomens (ondernemers of hogere functionarissen in bedrijfsleven of overheid).

Daar staat natuurlijk tegenover dat VNL dan zal moeten bezuinigen, te meer daar VNL tegelijkertijd de Defensie uitgaven enorm wil verhogen (5 miljard euro) en hoewel ik daar sympathiek tegenover sta, zal dat geld ergens vandaan moeten komen. Er zal dus bij het VNL-model hard bezuinigd moeten worden op sociale uitgaven en subsidies.

Samenvattend: ik zou de koers van de PVV eerder als centrumrechts of “sociaal rechts” willen omschrijven. De PVV is niet links, maar sociaal-economisch wel linkser dan VNL. De PVV wil een kleinere overheid en lastenverlichting, maar met behoud van een sterk sociaal stelsel.

VNL situeert zich sociaal-economisch duidelijk rechts van de PVV maar moet de propositie nog nader uitwerken en vooral duidelijk maken waar het geld voor de lastenverlichting (vlaktaks) vandaan komt. Op dit punt zal Jan Roos waarschijnlijk hard aangevallen worden, vooral door de linkse partijen.

De groep die het meeste profiteert van een lage vlaktaks zoals VNL die wil zijn mensen met een inkomen boven de ton (100.000 euro). Onder de lagere inkomens zullen  klappen vallen door noodzakelijke bezuinigingen.

Zelf ben ik niet tegen een vlaktaks, zie dit artikel van mij uit 2014 daarover, maar ik vind wel dat mensen met topinkomens wat meer kunnen bijdragen. Dat zou kunnen door toch nog een toptarief te hanteren boven de inkomensgrens van een ton maar dan is het natuurlijk letterlijk genomen geen vlaktaks meer.

Het CDA, dat ook voor een vlaktaks is, lost dit op door voor hogere inkomens nog een solidariteitsheffing te hanteren. Het vlaktaks tarief van het CDA van 35% ligt overigens weer een stuk hoger dan het tarief dat VNL voorstelt (22,9%).

De Amerikaanse presidentskandidaat Donald Trump stelt een belastingplan  voor waarbij er in de VS nog sprake zal zijn van drie tarieven (nu zijn het er meer): 12%, 25% en 33% als toptarief. Dat vind ik een mooi voorstel. Zelfs Trump als Republikein en miljardair vindt dus dat de superrijken best wat meer belasting kunnen betalen dan mensen die aan de onderkant zitten. Dat sociale aspect ontbreekt m.i. in het programma van VNL.

Conclusie: de centrum-rechtse (sociale) propositie van PVV past beter bij mij (als voormalig sociaal-liberaal) dan de hard-rechtse propositie van VNL. In de voorstellen van VNL zullen miljonairs enorm profiteren terwijl mensen aan de onderkant er volgens mijn inschatting op achteruit gaan door het wegvallen van allerlei ondersteunende maatregelen voor de minima. In een tijd van crisis of post-crisis vind ik dat moeilijk of zelfs helemaal niet te verantwoorden. We gaan dan richting het Amerikaanse model.

Hoewel ik voorstander ben van een kleinere overheid (ik denk dat een collectieve uitgavenquote van 45% naar 40% voorlopig een mooi streefcijfer is) zou ik daar langs de weg der geleidelijkheid naar toe willen werken. Volgens mij komt de lijn van de PVV erop neer dat het Rijnlandse model van sociale harmonie behouden blijft, maar de excessen als gevolg van 50 jaar veel te links overheidsbeleid zullen eruit worden gehaald. Alle burgers en bedrijven van Nederland zullen daarvan profiteren.

Dat lijkt mij de beste weg om te gaan. Daarom past de aanpak van PVV beter bij mij dan de voorstellen van VNL.

 

 

Advertenties

10 gedachtes over “VNL versus PVV: rechtsaf of middendoor?

 1. Vlaktaks is een utopie. VNL rekent dit door maar zwijgt over de gevolgen voor de minima.
  Ik heb dat wel uitvoerig doorgerekend en zonder in details te treden zal het voor minima en zelfs modalen een ramp worden. Waarom ? Deze groepen, vooral de minima, zijn in hoge mate afhankelijk van toeslagen, als daar zijn huurtoeslag, zorgtoeslag en kindgebonden budget. De bedragen variëren fors,, maar maximaal ontvangt iemand (een alleenstaande ouder met 2 kinderten in dat geval) € 330 huurtoeslag, € 83 zorgtoeslag en € 450 kindgebonden budget. Totaal dus € 863 aan toeslagen.
  Als deze alleenstaande ouder thans een bijstanduitkering (Participatiewet) geniet, betaalt men daarover
  ongeveer 350 euro per maand aan loonheffing (laagste schijf, geen recht op arbeidskorting). Is men minimumloner dan ligt de inhouding rond de 200 euro door de arbeidskorting.
  Tarief even afgerond 35 %. Verlaag dat naar 22,9 % met een heffingsvrije voet die VNL wil van € 7.500 per jaar, ofwel € 625 per maand, dan betaalt men in dit voorbeeld bij VNL ingeval van minimumloon nog steeds
  € 200,37 aan belasting. Meer dus dan zonder vlaktaks !
  De uitkeringstrekker gaat er wel op vooruit, met ongeveer € 150 per maand.
  Maar…..de toeslagen vallen weg ! Achteruitgang in mijn voorbeeld € 863 (minimumloner) en € 713 (uitkeringsgerechtigde). Staat tegenover dat VNL een kindertoeslag wil invoeren van ongeveer € 2.000 per kind per jaar. In het geval van een alleenstaande ouder met 2 kinderen komt er dan dus ongeveer nog
  € 333 per maand bij, zodat het verlies dan varieert tussen de € 530 en € 380 per maand. Nog steeds een astronomisch bedrag ! Voor andere woonsituaties (alleenstaanden, gehuwden met en zonder kinderen) gelden andere bedragen maar blijft het verlies zeer groot en niet op te vangen.

  Werkt dus niet. Een vlaktaks vergt weer allerlei maatregelen om de armoedeval tegen te gaan en dat haalt meteen alle vereenvoudigingen van de vlaktaks weer onderuit, tenzij je als regering het in de goot belanden van miljoenen mensen voor lief neemt en dat lijkt me niet verstandig.
  Ander alternatief is het fors verlagen van de huren, zorg- en energiekosten, zodat de behoefte aan toeslagen fors minder wordt. Politiek is dat echter onhaalbaar, gevolg van de schadelijke invloeden van het libreralisme.

  Like

 2. Over die facetten van hun programma’s denken de meesten van hun stemmers nauwelijks na, al zal dat gaan toenemen tijdens de verkiezingscampagnes. Simpelweg omdat media er een punt van gaan maken. Vier jaar geleden poogden de msm zo de islam als hèt onderwerp weg te drukken. Hopelijk slagen ze daar deze keer niet in of willen ze dat niet. Maar goed, het belastingbeleid is natuurlijk niet onbelangrijk en we willen zeker niet achteraf opgescheept zitten met onplezierige zaken, alleen omdat we niet goed hebben opgelet. Het staat immers wel in de programma’s, dus we kunnen het weten.
  Ik denk dat de kans miniem is dat de PVV, maar ook VNL, er op dat punt ook maar iets door gaan drukken dat zelfs hun eigen stemmers opstandig zal maken. Hun keuzen in hun verkiezingsprogramma’s zijn daarom vooral richtingaanwijzers. Ze appeleren aan utopische gevoelens, meer niet. Dat zal vast wel door bijv. VVD en PVDA in debatten worden gehekeld, maar er zal dan vast met bepaalde debattechnieken op gereageerd worden, en wat mij betreft niet onterecht.
  Gevraagd naar mijn eigen (utopische) keuzen: regressieve kinderbijslag, ofwel eerste kind veel bijslag, tweede al wat minder, derde nog heel klein beetje, daarna een tijdje niets meer en vanaf bijv. de 7e erop inleveren. Ander idee: iedereen heeft recht op 21 uur arbeid en kan die uren verkopen op een beurs. Anderen kunnen daar uren bijkopen. Ik zie wel een probleem met de zzp’er, want hoeveel uren maakt die nou eigenlijk? Progressieve belasting spreekt me steeds minder aan, al kom ik uit de rode hoek. Subsidies idem dito. Het zijn beiden manieren om te nivelleren, maar evengoed als je ze afschaft zal er een verrassende wijziging komen in de salarissen. Het huidige nivelleersysteem leidt er namelijk toe dat werkgevers heel veel mensen in de buurt van het minimumloon kunnen blijven betalen; die worden toch wel geholpen door de overheid, zo redeneert de werkgever.

  Like

  1. Ook hier mis ik weer het feit dat niet de inkomens het probleem zijn, maar de lasten.
   Daardoor is het onmogelijk het systeem van toeslagen af te schaffen of zelfs maar in te perken.
   Ik gaf dat hiervoor al in een berekening weer en dit is met nog meer uitgebreide rekenvoorbeelden aan te tonen.

   Toch hoor je vrijwel niemand, zelfs niet op links, over de uit de hand gelopen lasten.
   Ik geef een voorbeeld.
   In 1995 huurde ik een eengezinswoning van NLG 550.
   Anno 2016 verhuurt men dezelfde woning voor € 711.
   Even omgerekend : 1995 € 249, anno 2016 € 711. Een stijging van € 462 ofwel 185 %.
   Uitgaande van een inflatie van 2,5 % zou de huur dus nu rond de € 398 moeten liggen.
   Laat het rond de 450 zijn om met hogere inflaties rekening te houden.
   In 1995 was het mininumloon NLG 2184. Genoemde huur bedroeg toen dus 25,18 % van het minimumloon.
   Thans is het minimumloon bruto ongeveer € 1.500. De huur voor hetzelfde huis anno 2016 bedraagt nu dus
   47,4 % (!) van het minimumloon.
   Je zou kunnen betogen dat men dus maar goedkoper moet gaan huren. Dat is slechts beperkt mogelijk.
   In mijn gemeente zijn geen eengezinswoningen te vinden onder de € 600 per maand.
   Zelfs een gammel flatje uit de jaren 60 kost hier al minimaal € 500 per maand.

   En dit is nog slechts de huur. Voor energie kon ik helaas geen gebruikscijfers vinden uit oude jaren.
   Ik kan daarbij alleen uit eigen gegevens putten. In 1995 betaalde ik voor een 2 persoonshuishouden
   NLG 180 per maand. Nu voor een 4-persoonshuishouden met alleen LED-lampen, LED-tv’s en een zeer zuinige VHR ketel € 181 per maand. Lastig te vergelijken maar ook hier is een forse stijging van van de kosten wel aanwijsbaar.

   Zorg idem. Afgezien van de enorme premiestijgingen is het eigen risico dat in 1995 niet bestond en de laatste jaren van € 100 tot € 385 gestegen is, een enorme kostenpost voor mensen, die zonder zorgtoeslag niet te dragen is.

   Om een lang verhaal iets korter te maken : zonder toeslagen stort je miljoenen mensen in diepe armoede en worden wonen, zorg en energie onbereikbaar voor velen.
   Als je dus van toeslagen af wilt, zullen de huren, energiekosten en zorgkosten dus fors omlaag moeten.
   En dat is door de kapitalistisch0liberale religie niet haalbaar of zelfs maar bespreekbaar.

   Het afschaffen hiervan of zelfs van het minimumloon zal niets oplossen. Werkgevers zullen niet meer gaan betalen. Die vinden het een zaak van de “de overheid”.

   Liked by 1 persoon

   1. Je gaat ervan uit dat werkgevers ook bij afschaffen subsidies niet bereid zullen meer te betalen. Ik denk juist van wel. Immers, de laagstbetaalden zullen steen en been klagen dat ze het financieel niet redden. En tegelijkertijd zijn de werkgeverslasten gedaald waardoor er ruimte is om die lonen toch te verhogen.

    Like

 3. Cijfers kloppen voor een groot deel. Ik wil benadrukken dat niet alleen VNL “Sinterklaas’ wil zijn, maar op onderdelen ook de PVV. Over de ‘Zwarte Piet’ toespelen heb ik het nog niet. Komt misschien later als ook de andere (ir)realistische verkiezingsprogramma’s bekend zijn.

  Liked by 1 persoon

  1. Ik zou niet op die werkgevers durven vertrouwen ! Daar ben ik liever niet van afhankelijk. Dan heb ik toch echt liever een wet die werkgevers dwingt een bepaald minimum te betalen, aangevuld met toeslagen óf lagere huren etc.
   Werkgevers streven naar winstmaximalisatie. Alle voordelen die ze hebben door belastingverlaging etc gaat dus richting de eigen reserves cq aandeelhouders. Wellicht zal een kleine werkgever feeling met de noden van zijn medewerkers hebben, maar van de grote zou ik daar maar niet op rekenen.

   Ik zou niet graag van de goedheid van werkgevers afhankelijk willen zijn, beetje zoiets als liefdadigheid.
   Dat kan van dag tot dag veranderen en weer omslaan. Je bent dan afhankelijk van de bui van een werkgever en dat lijkt me geen goed idee.
   Je krijgt dan weer een werkgevers-markt, die dan onverkort de macht hebben.
   In de USA zijn de werkgeverslasten erg laag. Toch ligt het gemiddelde salaris van lager geschoolden daar aanzienlijk lager dan in Nederland. Zelfs in de ons omringende landen met lagere werkgeverslasten is dat al het geval.

   Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s