Gisteren schreef ik op mijn blog over de ontwikkelingen bij de SP, die – weliswaar op kousenvoeten – naar een meer immigratierealistische benadering lijkt te evolueren en daardoor misschien een verrassende rol   zou kunnen gaan spelen bij de coalitievorming in 2017.

In mijn blog zinspeelde ik op de vorming van een coalitie in 2017 bestaande uit PVV, VVD, SP en SGP, die gericht zou zijn op herstel Nederlandse soevereiniteit, beperking immigratie, hervorming asielstelsel, terugdraaien liberalisering zorgsector en herstel van normen en waarden in het algemeen.

Journalist Henk van der Laan maakte mij er via Twitter op attent dat een dergelijke coalitie vijf zetels tekort zou komen in de Eerste Kamer en dus moeite zal hebben wetten aan te nemen, in iedere geval tot 2019 waarna de samenstelling van de Eerste Kamer zal veranderen na de Provinciale Statenverkiezingen.

Schermafdruk 2016-07-22 09.51.19

Ik opperde dat er dan misschien een samenwerking gezocht kan worden met ChristenUnie en 50Plus, die samen net de vijf ontbrekende zetels hebben in de senaat. Immers PVV, VVD, SP en SGP hebben er samen 33, met de vijf senaatszetels van CU en 50Plus erbij kom je op 38 en dat is net de meerderheid. Henk denkt dat de christelijke partijen en met name ChristenUnie nooit zullen instemmen met een samenwerking met de PVV.

De christelijke partijen en de EU
Het is een interessante politieke vraag of de kleine christelijke partijen dat nooit zullen doen,  een vraag die mijns inziens niet zo makkelijk te beantwoorden valt. Het alternatief voor een coalitie met de PVV zal waarschijnlijk zijn een coalitie waar D66, CDA en VVD deel van uitmaken en die zal inzetten op verdere integratie van de EU. Dat betekent minder soevereiniteit en een geleidelijk opgaan van Nederland in de EU superstaat, ook al gebeurt dit vooralsnog vooral langs indirecte weg door het opkopen van allerlei rommel op de financiële markten door de ECB, waardoor de zuidelijke landen indirect gesubsidieerd worden.

De kleine christelijke partijen SGP en ChristenUnie hebben zich steeds principieel getoond waar het ging om de EU en de muntunie. Hoewel de ChristenUnie wat “linkser” is als het bijvoorbeeld om het asielbeleid gaat, was deze partij de eerste die een behoorlijk onderzoek opstartte naar de euro middels het onderzoek van prof. Graafland. En in 2012 stemden zowel CU als SGP tegen het noodfonds ESM, dat een blanco cheque geeft van 40 miljard euro Nederlands belastinggeld aan “Brussel”. Om die reden heb ik in 2012 op de ChristenUnie gestemd, hoewel ik niet gelovig ben.

En ook nu weer toont de ChristenUnie zich EU-kritisch, door het houden van een petitie  tegen toetreding van Turkije tot de EU en visumvrij reizen van Turken, zolang de mensenrechtensituatie daar abominabel is. Teken vooral die petitie!

cu sgpKortom, de kleine christelijke partijen zijn sterk EU- en eurocritisch en maken – in tegenstelling tot VVD, CDA en D66 – al langere tijd een principieel punt over behoud van de Nederlandse soevereiniteit. Hun slogan is: samenwerking Ja, superstaat Nee. En dat is terecht, onze geschiedenis in aanmerking nemende als vrije, zelfstandige natie met protestants-christelijke roots!

En wat 50Plus betreft: heeft deze partij die opkomt voor onze pensioenen niet alle belang bij een eurocritisch standpunt, nu onze pensioenen het ravijn worden ingereden door het ECB-rentebeleid ten behoeve van vooral Zuid-Europese landen die niet mee kunnen komen met de voor hen te dure euro?

Scharnierpunt
In mijn optiek zullen de jaren 2017 tot 2021/22 een scharnierpunt zijn voor de EU. Of de Europese integratie wordt doorgedreven conform de oorspronkelijke plannen van Jacques Delors en Wim Kok, met een gemeenschappelijk Europees financieel beleid en budget en dito transferunie, of er zal een tegenbeweging komen waarbij bevoegdheden terug gaan naar de natiestaten en de muntunie flexibeler zal worden. Dit laatste kan op twee manieren: of een opbreken van EU en eurozone, of het hervormen ervan.

Voor ons land gaat het dus om uiterst belangrijke en principiële keuzes. Want als EU en eurozone de komende jaren nóg verder geïntegreerd worden zal het vrijwel onmogelijk zijn dit nog terug te draaien. Naar het zich laat aanzien zullen de kleine christelijke partijen en 50Plus bij die keuze een belangrijke rol spelen, mede vanwege de samenstelling van de senaat tot 2019.

 

Advertenties

3 gedachtes over “De positie van de kleine christelijke partijen en 50Plus

 1. Mocht de ChristenUnie voor de keuze komen te staan in zee te gaan met een coalitie waarvan de PVV deel uitmaakt, dan vrees ik een herhaling ´light´ van het roemruchte CDA-congres. Dat is voor mij een schrikbeeld. Want de verscheurdheid binnen de partij komt keihard aan het licht.

  Een meerderheid haat de PVV met alles wat in haar is, terwijl een minderheid zal inzien dat een eurofoob verbond, zoals hierboven geschetst, weleens het enige alternatief zou kunnen zijn voor een EU die meer en meer superstaat wordt en dat is iets waar de CU mordicus tegen zegt te zijn. Hoewel christelijke taqiyya best zal bestaan, is het een zeer marginaal verschijnsel. De meeste christelijke politici zeggen wel zo ongeveer wat ze echt bedoelen.

  Ik vermoed dat de verhouding op zo’n CU-congres 65% tegen en 35% voor samenwerking met de PVV zullen zijn. Mijn inschatting is dat die verhouding onder de meeste (potentiële) CU-kiezers precies omgekeerd zal zijn.

  Het zouden wel eens lastige tijden voor de partij kunnen worden. Wat ik zelf hoop, is duidelijk voor mij volgt. Een faux pas in het hierboven geschetste scenario zou ik mijn partij nooit vergeven. Het zou neerkomen op landverraad.

  Like

  1. Tja, het ziet er dus somber uit om iets te krijgen wat lijkt op een regeerbare eurokritische meerderheid in 2017 Dick, zeker waar het de Senaat betreft. We moeten misschien maar hopen op iets van “schuivende panelen”.

   Like

 2. Jeltje van Nieuwenhoven (niet bepaald iemand van een partij die ik lekker vind) zei ooit: “Een kabinet wordt geregeerd door de samenleving”. Daar zit iets in. De ChristenUnie in 2017 gered door de omstandigheden – het zou zomaar kunnen. Geen congres nodig; iedereen vindt de dan gekozen oplossing logisch, sjiek, moreel, rechtvaardig en juist. We weten niet precies hoe het zal gaan. Andere EU-lidstaten die voor Nederland de kastanjes uit het vuur halen, waardoor een beleid om de EU te ontmantelen als vanzelf ontstaat. Het zou zomaar kunnen.

  Dat laat onverlet dat ik de weerzin van de CU tegen de PVV, terwijl ze de PvdA nog wel aardig vinden, afschuwelijk vind.

  Liked by 1 persoon

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s