Vandaag verscheen op de site van Elsevier een reactie van PR adviseur Daniel de Paepe van het Europees Parlement op een eerder stuk van Afshin Ellian. 

Ellian stelde een aantal drastische hervormingen voor waaronder het afschaffen van het Europees Parlement, het rechtstreeks laten kiezen door eurocommissarissen door hun respectievelijke landen en het vervolgens laten controleren van die eurocommissarissen door hun nationale parlementen.

De Paepe brengt een aantal argumenten daartegen in stelling, voert aan dat enkele punten in het betoog van Ellian volgens hem niet kloppen en stelt dat voor zaken die op Europees niveau besloten worden een democratische vertegenwoordig op Europees niveau (dus het Europees Parlement) het meest geëigende middel is, zowel voor controle als (mede) wetgeving.

Ik zal hier niet breedvoerig op de argumenten van beide kanten ingaan. Ik vind wel dat De Paepe een punt heeft dat zaken die op Europees niveau besloten worden ook om een democratische controle op Europees niveau vragen. Dat was ook een vraag die ik zelf op Twitter stelde op 8 juli in een discussie over de voorstellen van Afshin Ellian.

Schermafdruk 2016-07-13 15.33.45

Hervormd moet de uit de hand gelopen bureaucratie in Brussel sowieso, met maar liefst vijf “presidenten” (als ik Mario Draghi mee tel) te meer daar deze “presidenten” zich allemaal (Draghi indirect doordat hij de facto het monetair beleid bepaalt) met het beleid bemoeien en elkaar daarbij veelal in de weg lopen.

Vanuit het oogpunt van de scheiding der machten is het absurd dat de voorzitter van het Europees Parlement (Schulz) naar eigen zeggen elke ochtend de politieke ontwikkelingen doorneemt met de president van de Europese Commissie (Juncker). Deze twee heren zijn dus twee handen op één buik, terwijl de één de ander moet controleren.

Dat soort zaken (functies beter scheiden en waar nodig beperken) zou ik eerder hervormen dan het Europees Parlement helemaal afschaffen. Dit parlement kan overigens wel een stuk kleiner; 150  leden (in plaats van 751) lijkt mij meer dan voldoende. Ook het verhuiscircus Brussel > Straatsburg moet afgeschaft worden.

Waar moet de EU zich mee bezig houden?
Voor we het hebben over de structuur van de EU en hoe we die kunnen hervormen, moet eerst een vraag gesteld worden die belangrijker is: wat moet de EU precies doen en vooral, wat niet? Aan de hand daarvan moeten de taken, bevoegdheden en meest efficiënte structuren vastgesteld worden.

Ik geloof dat de meeste onvrede over de EU eruit voortkomt dat de taken en bevoegdheden van de EU telkens uitgebreid worden op een stiekeme manier of in ieder geval zonder de Europese burgers daarover te raadplegen.

Het meest bekende voorbeeld is wel de euro: het besluit daartoe is genomen in 1992 (Verdrag van Maastricht) op aandringen van toenmalig president van de Europese Commissie Jacques Delors, met de heimelijke bedoeling dat dit zou leiden tot een federale EU met een sterk gemeenschappelijke (pan-Europese) sociale en economische component.

Zo werd het echter niet verkocht aan de Europese burgers. Als vervolgens blijkt dat de euro in de meeste landen stagnatie en achteruitgang brengt, waaronder massa-werkloosheid in Zuid-Europa en een welvaartsachteruitgang in Noord-Europa die alleen maar zal toenemen als gevolg van de transferunie, dan is het logisch dat de Europese burgers zich “genomen” voelen.

De Europese burgers zijn niet anti-Europees, maar wel in toenemende mate anti-EU.

Een ander voorbeeld is het beleid op het vlak van migratie dat bij het Verdrag van Maastricht nog tot de nationale zuil werd gerekend, maar bij latere verdragen is doorgeschoven naar de supranationale zuil waardoor “Brussel” steeds meer de bepalende factor is met betrekking tot migratie.

We zien nu dat de Europese Commissie dreigt met het opleggen van megaboetes aan lidstaten die niet voldoen aan door Brussel opgelegde asielzoeker quota. Ook hierover bestaat een enorme onvrede, niet alleen onder burgers maar ook bij de regeringen en parlementen van de lidstaten. Niet in het minst in Centraal- en Oost-Europa.

Dat de EU zich via Frontex bezig houdt met het beschermen en bewaken van de EU-buitengrenzen zal geen zinnig mens bestrijden, maar dat is nu juist wat ze niet doen: Frontex is niet meer dan een veredelde veerdienst voor economische migranten en een uitkomst voor mensenhandelaren, die nu nog maar een kwart van de vluchtroute hoeven te bekostigen.

Hoe simpel zou het zijn om dit te hervormen: laat de lidstaten zélf gaan over migratie en laat Frontex de EU-buitengrenzen bewaken naar Australisch model (Sovereign Borders). De onvrede zou naar mijn overtuiging als sneeuw voor de zon verdwijnen.

Zin en onzin van de EU
Kortom, er moet eerst een inhoudelijk debat gevoerd worden over zin en onzin van de EU; over wat we door de EU willen laten doen en welke bevoegdheden terug moeten naar het nationale niveau. Bij voorkeur zou de bevolking hierover geraadpleegd moeten worden (bijvoorbeeld door meerkeuze referendums met approval voting).

Dit kan er toe leiden dat er groepen landen zijn die nauwer integreren en anderen juist niet; dat lijkt mij geen enkel bezwaar. Liever een EU van verschillende snelheden dan een ondemocratische EU waar een kleine elite zich bemoeit met zaken, waarvan burgers én hun regeringen en parlementen vaak vinden dat hun eigen bevoegdheden met voeten worden getreden.

Pas als dit allemaal helder is vastgesteld kun je toewerken naar zinnige structuurhervormingen van de EU, de taken van de Europese Raad en de Europese Commissie herdefiniëren (die lopen elkaar constant in de weg, bleek ook bij de onderhandelingen met het VK), het aantal eurocommissarissen beperken, het Europees Parlement verkleinen, etc.

Het zal geen eenvoudige weg zijn, maar alleen zo komt er weer een EU waar de meerderheid van de burgers achter zal staan. Zo niet, dan voorzie ik verdere fragmentatie van Europa en zal het Verenigd Koninkrijk zeker niet het laatste land zijn dat uit de EU stapt.

 

 

Advertenties

2 gedachtes over “Zin en onzin van de EU

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s